Inseminering ku

Ståbrunsten – kua står for oppritt og er mottagelig for kontakt. Senbrunsten – perioden etter ståbrunsten og til rideaktiviteten opphører. I denne fasen er det vanligvis få adferdstegn og det haster med å få inseminert kua. I alle tre brunstfasene er det rideaktivitet.

Hvis du er heldig kan du se kyr som står.

Selv om kua ikke skal insemineres på kommende brunst, bør brunstdag og brunst- lengde noteres. Dersom kua ikke har vist normal brunst innen. Jeg begynner inseminering ca april og inseminerer de jeg rekker fram til ca mai.

Dette er en gjennomsnittsverdi,. Vanligvis greier jeg ca av dyra i denne perioden. Deretter slipper jeg med okse som tar de resterende og de som eventuellt måtte gå om igjen.

Ammekua har en syklus på dager, men noen har kortere syklus og noen lengre.

Da er det lettere å få inseminert til rett tid. Når skal du begynne å inseminere efter kalving? Etter kalving trenger børen en viss tid på å trekke seg sammen til normal størrelse igjen og til å rense seg for urenheter.

Begynner vi for tidlig, resulterer det svært ofte i flere omløp. Vi anbefaler at du venter minimum uker. Helst bør kua ha vært i brunst en gang før den. Hvordan blir en kalv til? Her er fra sædcellen produseres, fryses og til den blir inseminert i kua som så.

Av Gayle Da har jeg en trøst til deg, den er riktignok mager, men du er ikke aleine ! Omløp er et kjent problem for de fleste. I forrige uke var jeg hos en produsent som sleit med nettopp dette. FS-tallet var og antall insemineringer i snitt var 1. KALV I KUA TIL RETT TID – MED SEMIN. Kvigene – optimal alder.

Kyr – tid etter kalving. Dyra må vise tydelig brunst.

Inseminasjon til rett tid. Drektighet – få omløp, lite fosterdød. Fødsel med normal, levedyktig kalv . Hold kontroll med fruktbarheten! Det er en fordel at kviger. ArNE OlA rEFSDAl, SENiOrFOrSKEr, GENO og kyr viser tydelig brunst i god tid før de skal insemineres.

På den måten er det mulig å forutsi neste brunst og ha styring på tidspunkt for inseminering. Skal kua få kalv må produsenten følge opp fruktbarheten i besetningen, og inseminere kua til rett tid. Det bør gis tilbud om kurs for å øke produsentenes kunnskap innen driftsledelse. I tillegg bør det legges til rette for et stort nettverk rundt produsentene, slik at de kan øke sin kunnskap gjennom fagbla kurs og diskusjoner . Anatomi og fysiologi med organdemonstrasjon.

Faktorer som påvirker fruktbarheten. Valg av rett okse til den enkelte ku , herunder ”hvordan. Brunst og brunstkontroll.

NRF (Norsk Rødt Fe) er et resultat av mange års arbeid med å avle fram ei ku som egner seg for. Ut fra disse tall kan en trygt si at NRF- kua er ei fruktbar ku. I alt kviger (1 ) viste brunst tre uker etter inseminering. Det var seks kviger ( ) som hadde et.

For å sikre gode avlsresultat bør alle kyr og kviger insemineres med okser utvalgt av GENO. Jeg er veldig enig i dette og for oss er gardsoksen Georg kun siste utvei hvis kvigene ikke tar på inseminering. Alle kyr insemineres og kvigene får også en sjanse til å ta på inseminering.

Oppstallingen vi har på kvigene våre gjør det . Zygote oppstår etter naturlig parring eller assistert befruktning ( inseminering ), dersom hannens spermier befrukter (smelter sammen med) hunnens eggceller. Noen arter har såkalt embryonisk diapause, en pause i utviklingen av zygoten som utsetter implantasjonen til livmoren. Når diapauser inntrerer øker således den . Kua produserer ikke melk uten videre. I likhet med alle pattedyr, mennesker inkludert, må kua bli gravid og føde for å produsere melk.

Veterinær Birgit Jensen skal drektighetskontrollere en lang liste med kuer. Hun har en tank i bilen , der sæd fra eliteokser ligger lagret i minus 196. Naturmetoden, der oksen gjorde jobben, har ikke vært i bruk i moderne melkeproduksjon siden . I lang tid har hovedaktørene vært seminteknikere og veterinærer.

De senere år har eierinseminører kommet på banen i stadig sterkere gra og nå er det bare ca av svineseminen som utføres av veterinær. Storfesemin er stadig viktig for våre. Avkommet kalles okse- eller ku -kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Ku er hunndyr som har hatt .