Ivar forus priser

Priser på gjenvinningsstasjonene. Private husholdninger: Opp til en kubikkmeter koster 1kroner. Større lass øker med 1kroner for hver påbegynte kubikkmeter. Gjennomsiktige plastsekker: 3- kan kjøpes på Gjenvinningsstasjonen på Forus eller her.

IVAR gjenvinningsstasjon Forus og Byttebuå. Vintertid oktober – mars: mandag, onsdag og fredag 07. Les mer om hvorfor her: Vi kan ta imot lastebiler inntil tonn. Traktorer er ikke tillatt.

På grunn av stor etterspørsel innfører vi nå betaling på IVAR sin kompost både på Forus og Sele gjenvinningsstasjon. Les om hva som skjer hos IVAR. Ledig stilling som driftstekniker. Vil du være med å sikre godt drikkevann i regionen?

Her finner du oversikt over åpningstidene på gjenvinningsstasjonene i . Den nye Byttebuå har egen inngang for innlevering og en annen for henting. Nå er det helt gratis både for dem som henter og dem som leverer gjenstander. Det er full anledning til å ta med seg gjenstander uten . IVAR har ansvar for en forsvarlig behandling av avfallet gjennom avtaler med gjenvinningsbedrifter. Det du ikke trenger kan andre ha bruk for. I stedet for å kaste brukbare ting i containerne på gjenvinningsstasjonen, kan du sette . Fra sør passeres Voll og deretter to avkjørsler til Sele, gjennom bomstasjonen og et par hundre meter videre.

Veiskiltet med ”Gjenvinningsstasjon” viser avkjøring til venstre.