Ivar mekjarvik

Se film om utbyggingen her: . SNJ mottek og reinsar kommunalt avlaupsvatn frå kommunane Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg. IVAR renseanlegg Grødaland. I dag har anlegget løyve til utslepp av avlaupsvatn tilsvarande . Sentralrenseanlegget Nord-Jæren.

Ta vår gratis NettSjekk her! Ivar Iks i Randaberg, anmeldelser skrevet av ekte mennesker. Yelp er en gøy og enkel måte å finne, anbefale og prate om hva som er bra og mindre bra i og rundt Randaberg. Ivar Aasen – lokasjon for installasjon av understell. Produksjon av fjernstyrt undervannsfartøy (ROV ). Lyse har et stort gassnett som også kan brukes til å frakte klimanøytral biogass fram til kunder og fyllestasjoner.

Vi bidrar alle til denne biogassen siden det er kloakken som brukes som ressurs. Espen Solberg er byggeleder og har med seg to arbeidslag som kjører skift med glid forskaling.

Tanken med høyde på meter utføres med glid forskaling system. Nå er Maersk Drilling sin nyeste borerigg på vei til Norge. Industrikonsernet GMC i Stavanger har fått i oppdrag å ferdigstille og klargjøre riggen til operasjon. Riggen ble levert fra verftet i . Instillation and welding of stainless pipe 1″ 2″ 4″ 6″ 8″ 12″. Fabrication of stainless steel platforms stair wells and hand rails.

Replacement and installation of new valves. Various fabricating and modification work on both existing and new . Dette er tankanlegget hvor det produseres pellets. Brannvesenet og politi er på stedet. Det opplyser brannvesenet.

Tillatelsen er datert 21. Erik Norgaard er forsknings og utviklingssjef i HØST. Anlegget behandler avløpsvann fra kommunene Randaberg . SNJ renser avløpsvannet fra ca.

Norwegian Technology provides his technical solutions and chemicals to IVAR’s Municipal Waste Water Treatment Plant in Grødalan municipality of Hå,.

Gjør oppmerksom på sentralrenseanlegget på. Mekjarvik til Skurve i Rogaland.