Jenger

Opplever du problemer eller er du fornøyd? Vi trenger dine tilbakemeldinger. Dette er NRKs videoavspiller. Den strømmer NRKs innhold til din skjerm, på et format som din enhet håndterer.

HLS, HTMLeller Flash). Den overordnete tjenesten (NRK TV) kan du lese mer om her: Hjelp til .

Jenter – Maraton Sesong 10. Se alle episodene som en hel film! Følg serien på nrksuper. Denne vil alltid være på nett . Ingrid syns det er vanskelig å ta parti.

En voksen person av hunkjønn blir omtalt som kvinne eller dame. De biologiske forskjellene mellom gutter og jenter har medvirket til en kulturell og sosial forskjellsbehandling av kjønnene. Utdanning er en rettighet for alle.

Då er dei vernepliktige og må møte på lik linje med menn om dei blir kalla inn. Etter sesjon del vil ein del bli kalla inn til sesjon del 2. Dei første blei kalla inn . Her møter du kvinner som studerer og jobber med teknologi. De vil inspirere andre jenter til å gjøre det samme. Går du andre eller tredje år på videregående skole og tar matematikk Reller R, og i tillegg er interessert i teknologi kan du søke om å bli med på en spennende og motiverende 3-dagers Teknologicamp i Trondheim. På Teknologicampen treffer du 1jevnaldrende jenter og får mulighet til å delta på spennende foredrag . Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et inngrep som endrer eller fjerner ytre kjønnsdeler, og er en gammel tradisjon flere steder i verden.

Mange kaller kjønnslemlestelse for omskjæring eller sunna. Det er vanlig at jenter kan ha spørsmål som de ikke tør å stille til noen de kjenner. Da kan det være greit å vite at helsesøstre og leger har stor kunnskap samtidig som de har taushetsplikt. Frivillige organisasjoner og offentlige instanser, kan også bistå deg dersom du frykter at du kan bli kjønnslemlestet.

Isabel sliter med å passe inn, og er bildene av Ylva virkelig slettet? Mange bedrifter trenger folk som kan teknologi. Men hva vil det egentlig si å studere . Ubestemt, Bestemt, Ubestemt, Bestemt.

For genitiv av substantiv, se eieform.

Når en jente nektes utdanning, mister hun muligheten til å bestemme over sin egen fremti og samfunnet går glipp av verdifulle ressurser. Plan jobber for at jenter skal få fullføre utdanningen sin.