Jens arup seip

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Jens Arup Seip preget norsk historieforskning gjennom store deler av det 20. Utsikt over Norges historie er blitt en klassiker.

Standardverk fra en av Norges ledende historikere i det 20. I første del av boken behandles embetsmannsstatens dannelse og fremvekst i tidsrommet .

På tross av innvendingene til de tre S-ene – Sejerste Skjervheim og Sandmo – klarer vi oss ikke uten Seip og hans mistankens hermeneutikk. Politisk historie uten kritisk etterprøving av aktørenes egne fremstillinger betyr et farvel til historiefagets forklarende og maktkritiske ambisjon. Terje Tvedt tillegger en rekke andre meninger de ikke har, skriver Gunnar M. Bilder fra norgeshistorien Bordtomtene brenner 3:6. Appears in the following Collection.

Burde vi ikke takke stormaktene og politiske ledere som Christian Frederik og Carl Johan for at det gikk som det gikk? Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv!

Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. Seip beskæftigede sig især med politisk historie med vægten lagt på teoretiske og metodiske problemer. Forfatter: Bornstein , Arvid. Medvirker: Institutt for arkeologi, konservering og historie. Original from, the University of California.

Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Gammelnorske lovtekster med oversettelse. Boken er heftet og i god stand. Fra embetsmannsstat til ettpartistat.

Med et navnetrekk skrevet på forsatssiden. Schweigaar Anton Martin: Hvor Folket er frit, vil det i Gjerningen tage Del i Alt i Forhandlinger i Odelstinget no. Entusiastisk litteraturformidling for et allment publikum, riktignok preget av enkelte absurditeter. Title, Teorien om det opinionsstyrte enevelde. Publisher, Gyldendal Norsk Forl.

Holmsen devoted his research mainly to medieval Norway, and his concern was primarily demographic changes and their relation to geography.

He also launched a specific metho which . Han mente at denne kritikken rammet alle de framstdende modell byggerne i norsk sosiologi: Stein Rokkan, Johan Galtung og. Denne artikkelen pdviser for det ferste visse. Vi som hadde gått på hans forelesninger de siste par semestrene visste at det ville vekke .