Jordbruk

Ordet brukes også om næringsgrenen som omfatter en eller flere av virksomhetene som naturlig knytter seg til et gårdsbruk, for eksempel husdyrbruk, og som tar sikte på å fremstille produkter fra plante- og dyreriket for å dekke . Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk , husdyrhol skogbruk, hagebruk og andre primærnæringer, og omfatter en rekke næringsgrener der foredling av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggende for produksjonen. Ordet har samme betydning som agrikultur, fra latin ager (åker) og cultura (dyrking). Noko av energien i plantane som vert nytta som dyrefor vert omset til menneskjeføde når dyra vert slakta og kjøtet ete. Men omvegen om kjøt er ein lite effektiv måte å produsera menneskjeførde på, .

Ofta kombineras egentligt jordbruk , det vill säga växtodling och boskapsskötsel, med skogsbruk. Man brukar då tala om lantbruk. Utdanninger innen jordbruk handler om utnytte naturen på en bærekraftig måte. Faget omhandler jord- og plantekultur og husdyrhold innenfor landbruket.

Utdanningen er praktisk rettet med lab-øvelser og arbeid på jordet i tillegg til forelesninger. Steinalderens sluttepoke, yngre steinalder eller neolitikum, defineres vanligvis som tiden da folk begynte med jordbruk og tamdyrhold. Norge er miljøvennlig og solidarisk.

Befolkningen i verden øker.

Samtidig gjør klimaendringer det vanskeligere å produsere mat. Derfor er å brødfø verdens befolkning, på en miljøvennlig måte, blant de største utfordringene i vår tid. Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold.

Hvorfor trenger vi jordbruk i hele landet? Les om dagens jordbruksnæring, lokal jordbrukshistorie og kulturlandskap nedenfor. Dyrket jord er i realiteten en ikke-fornybar ressurs.

Vi er alle avhengige av en god og langsiktig jordsmonnforvaltning for å sikre nok mat til en voksende befolkning. Etablering av luftegård for hest på dyrket jord krever tillatelse. Finn synonymer til jordbruk og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett.

Bøndene i kommunen står for ca. Ved siden av korndyrking er svine- og fjørfeproduksjon viktige næringer i landbruket. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Natur og Ungdoms innspel til jordbruksmeldinga. Her kan du lese innspela våre.

Landbruksvikartjenesten omfatter fjøsavløsning og annet gardsarbeid ved akutt behov for hjelp pga. Saksbehandlere jordbruk : – Werner Sveum – tlf.

Bransjen omfatter husdyrhold og planteproduksjon.