Jordprøver

Eurofins har gode samarbeidspartnere som kan hjelpe deg å ta ut GPS- posisjonerte jordprøver. Til det kan man bruke en smart-telefon, et nettbrett . For å ta jordprøver , trenger du jordprøveesker som rommer en halv liter jord og bestillingsskjema. Esker får du hos mange landbrukskontor eller hos landbruksrådgivingen, men de fås også fra et godkjent laboratorium. Eskene har markert linje for fyllevolum, men i praksis skal du fylle hver enkelt eske helt.

Rådgivningsenhetene i Norsk Landbruksrådgivning (NLR) kan hjelpe til med å ta jordprøver.

Noen steder tar landbruksrådgiveren prøver, andre steder låner de ut utstyr slik at bonden tar prøvene selv. Landbruksrådgiverne ordner gjerne felles innsending av prøver fra flere garder og er behjelpelig med å . Vi har det du trenger for uttak av jordprøver : bor, prøveesker, samleesker og bestillingsskjema. Kart finner du enklest på Internett, for eksempel gårdskart fra NIBIO.

Hvordan ta jordprøver på egen gård. Det er krav til jordprøver. Esker og skjema får du hos oss eller på Landbrukskontoret, vi låner også ut jordbor. Her finner du en kortfattet Veiledning for jordprøvetaking .

Norsk landbruksrådgiving Trøndelag SA tilbyr uttak av jordprøver , tørking og innsending til analyse hos Eurofins. Oppdaterte og jevnlige prøver av . Syreløselig kalium (K-HNO3) bør analyseres første gang det blir tatt jordprøver. Disse næringsstoffene trenger plantene relativt mye av og kalles makronæringsstoff.

Sliter du med å få en frodig og grønn plen, et rikt og fint blomsterbed eller kjøkkenhage med god avling? Ca-AL vil sammen med pH. Lær hvordan du kan ta jordprøver i hagen, og sende til analyse. Gjør en avtale med oss i forkant av . Slik tar du prøvene idag. Unøyaktighet i prøvetakingen gir tilsvarende feil resultater.

Hedmarken landbrukskontor tilbyr gratis utlån av brukervennlige jordprøvebor. Jordprøver med koordinater. Prøveesker og annet tilbehør har vi . Med minitraktor og GPS får du posisjonsbestemme alle jordprøvene. Jordforsk analyserer prøvene og bearbeider jordkartet, mens kalkfirmaet doserer kalken ved hjelp av samme data. En informasjonsvideo laget av Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag.

Jordanalyser er grunnlaget for gjødselplaner og i noen kommuner et krav i forbindelse med slammeldinger.

Også for vurdering av tiltak i miljøplanen er jordanalysene viktige. En jordprøve forteller deg næringsstatus i jorda og gir nødvendig informasjon for å vurdere om fjorårets gjødsling fungerte etter planen, samt planlegge neste års drift. Analyseresultatene danner grunnlaget.

Ved bruk av posisjonsdata er det mulig å se nærmere på effekten av den bearbeidingen som utføres på et skifte fra år til år. For effektiv jordpøvetaking har vi bygd opp egne rigger. Creative Commons license icon.

Om denne læringsressursen.