Juletreproduksjon

Jeg har også noen spørsmål rundt dette med juletrær. Prøver å hugge litt av det som vokser (til ved), men vurderer å plante juletrær som et tilskudd til pensjonen om noen år (om til år). Som dere forstår så har . Etablering av juletreproduksjon og stell av juletrær i felt – timer.

Juletreproduksjon kan utvikles til å gi grunneieren et nytt næringsgrunnlag for eiendommen.

Kurset gir informasjon og viser eierne hvilke forhold som har . Nordmenn vil helst ha norske juletrær, samtidig som vi er blitt mer opptatt av utseendet på trærne. Dette øker kravene til kunnskap hos dem som driver med juletreproduksjon her til lands. Svar: Vi har ingen opplysninger om dette for Nord-Norge, da det er helt minimalt med juletreproduksjon i landsdelen. Derfor noen generelle betraktninger. Lønnsomheten er, i tillegg til salgspris, først og fremst avhengig av utbytteprosenten, dvs.

Skogøkonomisk analyse av innsatsfaktorer i juletreproduksjon. Foresteconomical analysis of input factors in christmas tree production.

Institutt for naturforvaltning. Dessuten mener vi det er mulig å øke eksporten, spesielt av fjelledelgran, til andre nord-europeiske land. Garden som ressurs la regjeringen til grunn at reglene om omdisponering til juletreproduksjon skulle legge bedre til rette for fortløpende produksjon av juletrær på det samme jordbruksarealet.

Faktaark 1: Om Rolstad Gård – gården, virksomheten, vertskapet. Norsk juletreproduksjon 12. Gården drives av ekteparet Anne-Kristin Rolstad og Frank Buvarp. Produksjon av juletrær, korn og skog.

På gården har det vært. Det er en kort lettfattelig bok på lit. Tips en venn Tilbakemelding Nyhetsbrev RSS . For øyeblikket opplever danske juletredyrkere at etterspørselen er større enn tilbudet.

De klarer ikke å dyrke tilstrekkelig antall juletrær til de europeiske markedet, og det er her vi nå kan ha en god mulig- het til å komme sterkere inn på eksportmarkedet. Hvilket areal er aktuelt? Jordart, lokalklima, topografi og le, størrelse? Wenche Rundsag Høgetveit.

Søkjaren bør ha sprøytesertifikat. Landbruksrådgiver Wenche Rundsag Høgetveit sier det er stor pågang av gårdbrukere som vil satse på juletreproduksjon.

Prosjektet skulle i utgangspunktet. Men produksjonen har hatt problem i form av ulike skadar og misfarga bar. Dette er bakgrunnen for doktorgradsarbeidet (PhD) til Venche Talgø, som har tittelen: ”Sjukdomar på edelgran (Abies spp.) til juletre . Videre vil det vurderes virkninger på landskapsbilde, naturmangfold og kulturminner. Kommunen kan gi tillatelse med vilkår om hogst og .