Jurbetennelse hos sau

Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau – Animalia. Det medfører mye lidelse hos dyra og betyde lige økonomiske tap. Mastitt hos søyer merkes ofte på at dyret blir halt på det bakbenet som er nærmere den infiserte jurhalvdelen.

Søyen får feber og kjertelen blir varm og øm. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Antall lam høst, åring kontra voksen, mot 74. Lavere avdrått åringer kontra voksne , 3-kg. Tapt lammetillegg (slakt). Risikofaktorer og forebygging av mastitt hos sau. Mastitt ( jurbetennelse ) er den hyppigst rapporterte og mest tapsbringende sjukdommen hos søye.

Akutt mastitt er en smertefull tilstand og sjukdommen utgjør et betydelig dyrevelferdsmessig problem. Stor økonomisk og dyrevelferdsmessig betydning.

Gjennomsnittlig forekomst minst i besetningene. Kostnad ny rekruttering, utrangering. NYE VEIER I MASTITT-TERAPI SAU. Grete Steihaug Tynset veterinærkontor.

Sjukdommen medfører ofte til ødelagt jurvev noe som gir redusert mjølkeproduksjon og nedsatt tilvekst hos lam. Jurbetennelse hos ku, geit og sau gir store tap for bøndene. Mye tyder på at bakteriesmitten til juret skjer fra nesa til dyret. Dyrevelferd hos sau og lam er ikke alltid så god som vi tror når vi ser sauer med lam på sommerbeite. Om vinteren lever sauenepå spaltegulv.

Skader og ulykker på sommerbeite, jurbetennelse med koltbrann som følge og rovdyrangrep gir dårligere dyrevelferd. Grunnet er dårlig (manglende) tilsyn og intensiv fremavl av. Forebyggende helsearbeid. Frisk sau – avl og helse. Vibeke Tømmerberg, Helsetjenesten for sau – Animalia . Den forekommer hos alle husdyr, men er mest utbredt hos melkeku.

Den opptrer enten i akutt eller kronisk form.

Ved den akutte formen viser juret hevelse, varme og ømhet, ofte ledsaget av feber. Sekretet er sterkt forandret, . Hos kuer, sauer og geiter er jurbetennelse en vanlig sjukdom. Det er bakterier som er årsaken. Bakteriene fører til at juret blir hovent, rødt, varmt og smertefullt, og melka kan få en helt annen farge og smak. Den viktigste behandlingen ved jurbetennelse er å tømme juret for melk ofte.

Da får man fjernet bakterier fra juret. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Bruk av utrangeringsinformasjon for undersøkelse av risikofaktorer og arvegrad for mastitt hos Norsk.

Use of Culling Information in Analysis of Risk. Factors and Heritability of Mastitis in Norwegian. Første skritt for å få en oversikt over helsesituasjonen hos norsk sau er at all sjukdom og behandling av sjukdom. Arvelig variasjon for holdbarhet hos sau.

LEIV SIGBJØRN EIKJE¹, RAFAEL P. MAIA² , INGER ANNE BOMAN¹, OG RODRIGO LABOURIAU². I saueholdet har det blitt mer fokus på søyegenskaper. Norges veterinærhøgskole, Mattilsynet og. MRSA (MRSA ST398) etablert seg hos svin og andre produksjonsdyr i mange lan særlig i sør- og mellom . Munnskurv er en smittsom virussykdom som i første rekke rammer sau og geit.

Hos mordyrene kan sår og skorper på spenene føre til jurbetennelse.