Juss 2

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfunn. De fleste endringene er gjort i forbindelse med lovendringer, men det er også andre justeringer. Kapittel Avtalerett har noen større endringer.

På elevsidene finner du blant annet teorisammendrag til samtlige kapitler, fordypningsstoff, ekst. Læreboka er à jour med ny lovgivning per 1.

Vår ambisjon og målsetting med læreverket er å . Sendes innen 1‑virkedager. Lærers kommentar: Du viser god forståelse for alle aspekter av oppgaven, og er oversiktlig. Pirker litt på småting, men alt i alt en fullgod besvarelse. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv!

Erik Magnus Boe: Innføring i juss – Juridisk tenkning og rettskildelære , 3. Av Lyngdal, Anne Bang – Lyngdal, Svein Børre. Juss : rettslære for videregående skole. Sjekk pris i din lokale Akademikabokhandel.

Her har vi også pensumpakker og APP-tilbud. Format: Heftet (myke permer). Forventet leveringstid: 3-arbeidsdager. Bestill vurderingseksemplar. Dette er en lærebok om rett og offentlig styring.

Boka henvender seg til alle som har behov for å kjenne grunnleggende regler i forvaltningsrett og for vårt statsstyre. Den egner seg også for studenter som skal lære statsrett eller . Se flere bøker fra Svein Børre Lyngdal. Det er utrolig frustrerende å kjøpe nye bøker man plutselig ikke får behov for (har knapt åpnet de), men nå er det slik at jeg kjøpte disse bøkene før jeg visste om jeg kom inn på jusstudiet.

Derfor vil jeg ikke lenger ha behov for dem, da det ikke har særlig mye å si for det pensum jeg nå har. Duckc : 4Banisteria Juss. Robinson : 4leptocarpa (Benth.) R. Williams : 4lucida (L.C. Rich.) Small : 4Bauhinia L. Pulle : bicuspidata . Haworth : 4 monacantha Haworth : urumbeba (Vell.) Steud.

Burtt-Davy : Oraoma Turcz.