K strømmen lakseoppdrett as

Verksemda er i dag spesialisert på oppdrett av atlantisk laks, og i områda rundt Rugsund har ein gode lokalitetar med mykje friskt vatn og gode straumtilhøve, der laksen veks og trivst . Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Vi er største oppdrettsverksemda i Bremanger kommune med fire konsesjonar for produksjon av laks og aure. Daglig leder, styreleder, styremedlemmer og eiere. Strømmen Lakseoppdrett går inn i Salmon Group. Organisasjons- eller personnummer.

Ansvarleg for oppfølging av søknaden ( kontaktperson). K STRØMMEN LAKSEOPPDRETT AS. RUGSUND Sogn og Fjordane. Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Vg– Vidaregåande trinn 1. Vg– Vidaregåande trinn 2. Vg– Vidaregåande trinn 3. Vesle julaften meldte Fiskeridirektoratet at flere tusen laks rømte fra K. I år har de derimot iverksatt nye tiltak mot lus.

Vi har kommet dit at vi nå har en verktøykasse hvor resistensproblematikk på medikamenter er et mindre problem sammenliknet med fjoråret, og tiltakene vi gjør . Laksen vart omsett gjennom fiskeeksportørar i Måløy og Florø. Innføringa av PD-soner i Nordfjord og auka kostnadar med lakselus, gav nedgang i driftsresultatet for K. Anlegget har vorte utvida fleire gonger sidan. Dersom verksemda ynskjer à gjere endringar i høve til opplysningar som er gitt i søknaden eller under saksbehandlinga` og desse endringane kan ha innverknad på miljøet, må endringane avklarast skriftleg med.

Akvaplan-niva AS har gjennomført strømmålinger på lokaliteten Grunneneset. Posisjon for målinger var N 61° 53. Hjemmeside: Gå til hjemmeside. Fylke: Sogn og Fjordane.

Her finner du kontaktinfo, åpningstider, avdelingsoversikt, og kart med mer. During summer holiday I worked as a farm hand at K. I participated in day to day work, bigger operations like delousing and feed reception. Also did some work at K. Firmaet ble etablert 19. Se utvidet informasjon om K .