Kjøpe sau

Mattilsynet kan i noen tilfeller gi dispensasjon for flytting av småfe over fylkesgrenser eller andre veterinære soner. Kjøper må da først sende skriftlig søknad til Mattilsynet (region- eller distriktskontoret) om dette. NKS (rasekode 1), kvit spælsau (rasekode 4) og sjeviot (rasekode 3). Tillegg: kr per poeng over 1i O-indeks. Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på salgstidspunktet.

Kåra lam som kjøpes inn til ringen, skal betales med veiledende pris.

Jeg har forstått det slik at mattilsynet skal godkjenne alle kjøp av sau. Gjelder det samme med kopplam? Blir vell fort mye stress om man skal sende mange søknader for få dyr. Regner med de fleste små og mellomstore besetningene har få kopplam og da må man nødvendigvis kjøpe fra flere for at det skal . Småbruk: Sau , gris eller storfe til egen bruk?

Sau til privat innlegg 6. Flere resultater fra gardsdrift. Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe?

Praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for flytting av småfe. Kjøp lam og sau rett fra bøndene! Det finnes mye godt lammekjøtt å få tak i via alternative salgskanaler. Hør på ditt lokale Bondens marked eller hos en sauebonde i nærheten.

I denne guiden finner du et lite utvalg av dem som selger lam rett fra gården. Bestill et lam i løpet av sommeren, så kan du hente det når tiden for . Kontakt livdyrformidlere i Nortura for spørsmål om formidling av sau og lam. For medlemmer bruk telefon grønt nummer eller e-post kontakt oss. Mattilsynet i mottakerdistriktet kan dispensere fra forbudet og sette vilkår for dispensasjonen.

Det rådes til å kjøpe dyr innenfor eget fylke, dette går som regel greit etter søknad så sant det er en selger-besetning som oppfyller kravene ihht regelverket, og det ikke er sau hos kjøper fra før. Se info fra Mattilsynet . Fatland bruker rettledende livdyrpriser fra Norsk Sau og Geit som grunnlag. NKS) og farga spælsauer til salgs.

Akershus, Geir Ola Disseru tlf. Suffolkvær, tre år gammel, til salgs. Bjerkreim, Knut Vikeså, tlf. En mann har forsøkt å kjøpe levende sau i Brønnøysund.

Er du i oppstartsfasen og ønsker å kjøpe livdyr, eller har du besetning i full produksjon og har sau – eller værlam til overs? Har du skinn, ull eller annet produkter fra Grå trøndersau? Det forutsettes at alt salg foretas innefor regelverket til Mattilsynnet og norsk lovverk. Send annonse tekst og evt. Mange sauer er utbryterkonger og trenger strømtråd på toppen av vanlig gjerde.

Tilgang på rent drikkevann er veldig viktig. Det er mulig å annonsere her. Så har du markkur som gis regelmessig.

Det kan òg være lurt å ha god kontakt med distriktsveterinæren 🙂 Klippingen kan man få til selv, men da MÅ man kjøpe inn en klippemaskin . Han viste ham veien, og som takk ga gutten ham penger nok til å kjøpe en sau. Den unge araberen gjorde som han ble bedt om, og som takk fikk han nok penger til å kjøpe enda en sau. Nå kan du la oss være alene, sa han til . Svartfjesen på gården kommer fra Torvastad. Den er litt større og gir dermed bedre produksjon.

Knut har lyst å ha denne rasen i tillegg til den vanlige sauen. Og få være med på høydepunkter som f. Og ikke minst, du veit . Er nordmenn lettlurte og dumme? Men den siste ukas utvikling når det gjelder ulvene i Norge, får meg til å tenke. Fra en innstramming av straff for illegal ulvejakt og til statlig støtta utrydning av langt over halve antallet ulv i Norge.

Først vil jeg gjerne ønske deg velkommen til Behind the Hedge gaming i dag er vi på et kart som heter. Men når av dine sauer tar en overdose Rhododenron og de ikke er forsikret, hvor mye må man da ut med for å kjøpe nye? Bare for å være kverulant – det heter ikke .