Kjøttfe fjøs

Endring i retningslinjer for hold av storfe juli. Viktig endring: Lovlig med direkte åpning mellom husdyrrom og gjødselkjeller i tilbygg på eksisterende fjøs dersom det er direkte åpning i eksisterende fjøs og det blir åpent mellom nytt og gammelt husdyrrom. Tyngdekrafta vil alltid fungere – også på . Eit enkelt og billeg bygg, men med god dyrevelferd. Ei melkeku i produksjon drikker mer enn 1liter vann i døgnet. For kjøttfe , kan man regne omtrent halvparten av melkekuas behov.

For at besetningen skal få i seg nok væske, er det viktig med tilstrekkelig antall kar. Plassering av karene er også viktig, og det må være drikkekar i umiddelbar nærhet av melkerobot. Ombygging til ungdyrfjøs ved Elverum.

I samarbeid med RingAlm bygd et nytt ammekufjøs til Jacob Lajos . SISU hest og husdyr leverer fjøs med stålbuer og stålkonstruksjoner. Innredningen produseres hos DanEgtved og er godt egnet både til melkeku og kjøttfe. Bygget kan også helt eller delvis isolers med sandwichelemente. For ungdyr vil et uisolert fjøs med gjødselgang og eget hvileareal eller talle i hele bingen være konkurransedyktig med spaltebinger i isolerte husdyrrom.

Ved overgang fra mjølkeproduksjon til sjølrekrutterende kjøttfe blir det gamle husdyrrommet ofte for lite. Jeg er bare litt intressert i høre om noen har erfaringer med isolerte fjøs til ammeku prod. Vi går nemlig med planer om å sette opp ett isolert fjøs til ammeku på hjem gården min.

Fjøset, med plass til 3dyr, blir Norges største kjøttfe – fjøs. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette. Norum skrågitter for kjøttfe eller ungdyr Norum liggebåsskiller.

Kalvegjømme mellom vegg og liggebåsskiller. Innredning for løsdrift med fanggitter eller frontrør, liggebåsskiller og diverse portløsninger, enveis- og heveport. Vår leverandør er leveringsdyktig på all innredning til løsdriftsfjøs for . Også her fins det et utall av forskjellige løsninger, alt fra små gamle melkekufjøs med tregulv til enorme fjøs med plass til flere hundre storfe. Mange av dem som i dag bygger store nye fjøs for ammeku, velger en liggebås løsning selv om de ligger i et distrikt med kornproduksjon og enkel tilgang på halm.

Bruket består av et eldre fjøs med kjøttfe , men for bare sju år siden bygget gårdbrukeren nytt fjøs. Hvorfor vi ikke bygde større med en gang? Jeg og kona Marit har i samråd med sønnen Helge, som vil fortsette å drive med ku, valgt å bygge nytt fjøs for å gjøre gården attraktiv for neste generasjon.

Det nye fjøset som han . Dyretallet er økt fra til 3kjøttfe , sier Meldieseth. ISVEGG: Istappene på utsiden av fjøset til Svein Meldieseth er så massive at de knapt kan kalles . Lav sone distriktstilskudd. Enklere grovfôrhåndtering. Når lønner spesialisering seg ? Vi må ha mer storfekjøtt!

Andre nettsteder fra Mattilsynet. Rampen bør plasseres nærmest mulig slaktedyrene. God belysning og minst mulig skygge i drivgang. Utgangen skal fungere som rømningsvei. Forholdene skal legges til rette slik at dyrebilsjåføren ikke må inn i fjøset.

I og med dette valget ble også økologisk drift en naturlig vei å gå. De startet med ferdig kalvede kyr som ble innkjøpt i fra en annen gård i bygda. Jan Håvard tenkte det ville være lurt å satse på samme rase som en annen bonde allerede drev me slik at de kunne være til gjensidig. Er bygget i relativt god stan kan det blir ei rimelig løsning.

Da beholder man også det opprinnelige gårdstunet.