Kjøttferaser

Den vanligste melkerasen i Norge er norsk rødt fe. Storfe, tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt. Typisk for kjøttferasene er rask tilvekst, god muskelsetting og god kjøttkvalitet.

De viktigste rasene er herefor charolais, aberdeen angus, limousin og . Les mer om de ulike rasene på raselagenes egne sider: Ekstensive kjøttferaser.

Gallowayfe (Bos taurus galloway) er en storferase fra sydvestre Skottland. Man mener Gallowayfeet kan stamme helt tilbake fra skyternes hornløse kveg (år 4–4f.Kr.). Kuraser, kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning.

Da de genetiske forskjellene mellom dyr er flytende, vil alltid definisjon av rase ha et noe omtrentlig preg, og kan ikke defineres som eksakt vitenskap. For enkelte raser defineres særskilte kjennetegn med . På en rekke gårder satses det også på rene kjøttferaser , som øker tilbudet av kjøtt. Det drives nasjonal avl på rasene Herefor Charolais, Simmental, Limousin og Aberdeen Angus.

Under kan du se bilder av de fleste storfe-rasene man finner i Norge.

Kanskje kjenner du igjen noen av rasene uten å klikke på bildet og få svaret? Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene. Bruksbesetning vil si besetninger som har fokus på oppfôring av slakt. Det vil si at når man krysser flere raser så vil ulike egenskaper få en positiv utvikling, da særlig tilvekst . Det er der inntekten ligger.

Renrasede limousin-dyr har en del fortrinn framfor andre kjøttferaser. De oppnår høyere slakteklasse enn noen av de andre kjøttferasene som benyttes i Norge. Slakteprosenten er også veldig høy, oftest godt over mot ca for de fleste andre rasene. Her til lands har vi fem kjøttferaser i det nasjonale avlsarbeidet.

Viktig med reinraseavl, men med en marginal produksjon kan det være fornuftig å se og tenke litt utafor boksen . Institutt for husdyrvitenskap. Faktorer som påvirker kalvingsegenskaper hos norske kjøttferaser og krysninger. Factors Affecting Calving Traits in Norwegian Beef. Cattle Breeds and Crossbreeds. Landbruksøkonomidagen Stjørdal, 16.

Er det mulig å tjene penger på sjølrekrutterende kjøttproduksjon på kjøttferaser i Trøndelag? Og det blir kjøttdeig av kua når melkingen er over.

I stedet spiser vi mer kjøtt. Dermed er det heller store kjøttferaser som charolais og hereford mange bønder vil satse på. Kjøttferaser uten nasjonalt avlsarbeid. Interessert i gressforet biodynamisk storfekjøtt av ypperste kvalitet? En av våre leverandører av grønnsaker gir også muligheten til å kjøpe mange ulike kjøttprodukter fra “grass fed” kjøttferaser.

Bonden Heinrich Jung holder til på Åmot gård i Arneberg mellom Kongsvinger og Elverum. Alle fire raser var fleksible i forhold til variasjon i driftsforhol men dette gjaldt i noe større grad de lette kjøttrasene. Dette skyldes trolig raseforskjeller i produksjonspotensiale.

Store likhetstrekk mellom produsenter med hhv.