Kjøttproduksjon storfe

I fire år har NLR Agder drevet et prosjekt for økt storfebasert storfekjøttproduksjon i Aust Agder. Prosjektet har vært gjennomført med gårdsbesøk, fagturer, fagmøter, . Dagens situasjon i norsk storfenæring. Nortura er prosjekteier, og Norturas hovedmål for prosjektet er økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag.

NIBIO har ansvaret for et delprosjekt som har som hovedmål å kartlegge økonomien på gårdsbruk med . Tradisjonelt har kombinasjonsbruk vært den dominerende måten å produsere kjøtt på i Norge.

Storfekjøtt har dermed først og fremst vært av dyr som er født på melkebruk. Som kjent må ei melkeku få en kalv i året for å kunne produsere melk. Oksekalvene blir fôret opp til slaktemodne slakt på ca. Rådgiving storfe i Nortura. Norturas rådgivningstjeneste på storfe har fokus på faglig samarbeid med andre organisasjoner, samtidig som vi har et godt faglig tilbud innen spesialisert storfekjøttproduksjon.

Kjøttproduksjon i kombinasjon med melk. Fremdeles blir – av storfekjøttet produsert på . Matkornproduksjon mottar lite støtte, mens ren kjøttproduksjon fra storfe ( ammekuproduksjon), som er den mest klimaskadelige kjøttproduksjonen , mottar svært mye. Støtteordninger og klimagassutslipp fra norske jordbruksprodukter.

Kilde: Grønn skattekommisjon. I det store biletet har vi ein nedgang i produksjonen av storfekjøt, og nedgangen er no større enn utviklinga for landet. Dette er ein nedgang på 9tonn. Ny forskning kan gi biffen din en bismak.

Det viser seg nemlig at det røde kjøttet krever ti ganger så mye ressurser som andre kjøtt og meieriprodukter. Det at kjøtt , melk og egg gir utslipp av klimagasser er ikke noe nytt. Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe – muligheter og konsekvenser for økonomien. Kjøtt i Nordland definerer storfe som kjøtt i melk og kjøttfe. Begge produksjonene har mye å hente i et samarbeid.

Det legges opp til en del felles aktivitet (møter, kurs etc), men det er også viktig at produksjonene får spesialisert seg i sin egen produksjon. Faggruppe Storfe er sammensatt av representanter fra Nortura, . I tidligere tider var oksene også trekkdyr, men nå har de fått selskap av utenlandsk kjøttfe og blir utelukkende brukt til kjøttproduksjon. Ettersom melk har en så sentral plass i norsk kosthol er storfehold nært knyttet til melkeproduksjonen. Livssyklus og driftsopplegg varierer til dels stort mellom kalv , melkeku, okse og kjøttfe.

Oppgavene løses som gruppeoppgaver. Gruppene kan bestå av 2-elever. Strategier i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe.

Av enhetsleder for landbruk og miljø i Alvdal og Tynset kommuner: Mariann Totlund.

Landbruket er en viktig næring for Nord-Østerdalen, og vi ønsker få med oss flest mulig framover, små som stor. Mangel på norsk storfekjøtt gjør at åtte tusen tonn kan bli importert i år. Derfor skal Rogalandsbøndene få hjelp til å drive lønnsom kjøttproduksjon.

Spiser du kjøtt fra sau og storfe , er det bra for miljøet, fordi de spiser gress. Om du er forvirret, er du ikke alene. Vi spiser stadig mer kjøtt i Norge, selv om klimaet lider under det.

På øya Tautra utenfor Frosta i Trondheimsfjorden driver Kjersti Brustad en skikkelig gammeldags bondegård med høner, ender, kaniner, perlehøns, kalkun og grønnsaker til eget bruk, i tillegg til nesten hundre storfe og rundt femti sauer som leveres til Nortura og selges under merkevaren Gilde. Ola Stene Fagleder storfe , Felleskjøpet Rogaland Agder. Det er stort behov for mer norsk storfekjøtt.

Vil du bli vår nye kollega? Ny ung arbeidskompetanse til regionen! Denne filmen viser eksempel på hvordan kjøtt produseres industrielt i dag.