Klerat

Utmerket mot både rotter og mus,men det ikke lov til å selge denne type gift til forbruker i løsvekt. Dette også i henhold til regelverket. Kjemikaliets bruksområde. For bekjempelse av rotter og mus, utendørs og innendørs.

Hurtigvirkende musegift.

Det humane alternativet. Tre ferdigfylte åtestasjoner klare til bruk. Egner seg ikke til etterfylling, kastes når de er tomme. Tom åtestasjon med nøkkel. Kan fylles med No Mouse Korn eller Trinol Museblokk.

En åtestasjon ferdigfylt med 40g Klerat voksblokker for bekjempelse av mus inne. Plasser åtestasjonen der det er spor av mus. Kontroller åtestasjonen jevnlig.

Kast åtestasjonen når den er tom. Den skal ikke etterfylles. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og . Felleskjøpets produktsjef deler sine beste tips til effektiv og permanent fjerning av mus innendørs med bruk av feller.

Hos Felleskjøpet får du musefeller og utstyr av høyeste kvalitet. Rottegiften Klerat er svært giftig og selges fritt i Norge. Nå advarer Nasjonalt folkehelseinstitutt mot bruk av rottegiften. The central hole in each block allows them to be easily secured in baiting stations and prevents rodents carrying them away.

Powered by brodifacoum . KLERAT MULTI INSETICIDA PRONTO USO é um inseticida spray que deve ser aplicado de maneira preventiva no ambiente. This product is part of the Ratten en Muizen concept. Our replacement product is: € 117. The prices shown are per pieces.

Beskrivelse: Giftinformasjonssentralen. AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON. SIKKERHETSDATABLAD klerat voksblok klerat voksblok – Versjon 3.

Nå er det ferdigfylte åtestasjoner som gjelder hvis du vil kvitte deg med uønskede husdyr før de trekker inn i varmen. Sterk og effektiv gift i engangs åtestasjoner. Ny hurtigvirkende gift i engangs . Kjøp ÅTESTASJON KLERAT VOKSBLOKK 2X20GRM fra hos RiktigVerktøy.

Poison Klerat Pellets: 0. Klerat Pellets are active against rats and mice, including those resistant to first-generation anticoagulants, such as warfarin. Klerat is the original single feed anticoagulant rodenticide.