Kofasil ultra

KOFASIL ensileringsmidler er ikke sure og gir ingen økt korrosjon på hverken lakk eller metall. I denne type surfôr er det først og . Til bruk i rundballer og plansilo med god ventilasjon. De samme stoffene virker mot listeriabakterier.

Dette gir betydelig stabilt fôr i utfôringsfasen.

KOFASIL ULTRA works effectively to prevent Listeria, E. Middelet gir den laveste kostnad pr tonn gras når en sammenligner med andre, kjemiske ensileringsmidler. Vi presset noen baller til eget bruk med LP for å . Både kommentarfeltet og tilbakeping er stengt. Sikrer et optimalt grovfôr.

Kvaliteten på grovfôret er avgjørende for et godt økonomisk resultat. Ved riktig bruk av ensileringsmidler sørger man for grovfôr med høy kvalitet ved direkte og fortørka gras. Vi tilbyr ensileringsmidler som er utviklet for å senke pH, ta vare på sukkerinnholdet og hindre feilgjæring ved ulike.

Oppnådd gjæringskvalitet var også av interesse, og videre om dyras fôropptak kunne forventes å bli påvirket av hvilket ensileringmiddel som ble brukt. En vanlig eng av timotei og engsvingel ble høsta ved begynnende skyting 8. Kofasil Ultra påvirker muggmengden i rundballer. Hefen und Schimmelpilze (Verursacher der Nacherwärmung).

ULTRA werden mit einem Produkt sämtliche Anforderungen, die sich spe ziell durch das . To evaluate the fermentation characteristics and aerobic stability of silages of red clover, red clover- grass and lucerne. Kjemikaliets bruksområde. Pressing uten syre ved sterkt fortørket gras har ikke gitt mugg, mens høy dosering Pluss midler har gitt til dels mye . En dos på ungefär liter per storbal är tillräckligt för ett gott skydd mot smörsyrajäsning och varmgång. Hästägare är väldigt måna om ensilagets hygieniska kvalitet, och ofta står balarna öppna under en längre tid.

Gjæringskvaliteten var god for alle ensileringsleddene. Det ble ikke funnet høye etanolverdier, men alle . Except for unwilted Ab, the L. Little additivity occurred when . Varastossa olevat tuotteet lähetetään tunnin sisällä. Kombinationsprodukten för reducering av smörsyrabildning.

Speciellt framtagen för.

Ett högkoncentrerat ensileringsmedel för alla typer av vall och helsädesensilage. Effektivt mot klostridier, listeria, jäst och mögel. Vi anbefaler alle å bruke tilsetning for å redusere fare for mugg og dårlig forkvalitet.

Aine on ensimmäinen hapoton säilöntäaine, joka vaikuttaa säilörehun teon kaikissa vaiheissa. Beställ tankfyllning, container eller fat. To have a better understanding of silage quality, information about the timing of fermentation and proteolysis and.