Koliforme

Alt drikkevann bør analyseres for bakteriologisk innhold før bruk. Analysen kan foretas av det lokale laboratorium eller via KLART VANN AS. Koliforme bakterier er hovedsakelig tarmbakterier fra . Vanlige tarmbakterier er normalt ikke sykdomsfremkallende, men når disse er tilstede i vannet, kan også andre sykdomsfremkallende tarmbakterier eller protozoer være tilstede.

Finner man disse, må tilsynsmyndighetene varsles og nødvendige tiltak gjennomføres. Vi har nylig sett eksempler på alvorlige sykdommer og dødsfall i Tyskland som per dato antas skyldes forurenset vann, grønnsaker eller frø (for eksempel bukkehornkløver – Trigonella foenumgraecum ). Det skal ikke påvises koliforme bakterier i drikkevann. Disse bakteriene overlever i noe lenger i naturen enn E. Dersom det er mistanke om at kilden til forurensning kan være tarminnhold . Internasjonale standarder baserer seg på fire forskjellige bakterietyper som finnes i forskjellig mengdeforhold hos alle pattedyr for å påvise slik forurensning.

Vi kaller disse bakteriene indikatorbakterier, som indikerer om det finnes mikrober fra avføring i vannet. Betegnelsen koliforme bakterier inkluderer en rekke tarmbakterier. Som oftest vil en analyse som påviser koliforme bakterier i vannet (ved °C) indikere at vannet er tilført avføring. Man kan imidlertid ikke være helt sikker, da enkelte jord- og vannbakterier også medbestemmes. Noen av disse vokser på planterester som . Mattilsynet presiserer med dette at laboratoriene må sørge for at inkuberingen foretas . Dette innebærer at det skal bruke en av disse metodene ved analyse av.

Termotolerante koliforme bakterier (TKB). Løft av toppfilmen og legg til prøven. Inkubér – Den plassbesparende utformingen gir . Bakteriene er gått gjennom avføring og kan forurense grunnvannet, hvis den ikke behandles riktig. I tillegg kan uhygieniske forhold på kjøkken også føre til forurensning av matvarer med koliforme bakterier, som vanligvis er referert til . Coli vil slå ut på en test for koliforme bakterier, men også endel andre. Blandt annet Klebsiell- og Enterobacter-arter.

De aller fleste kommer fra tarmen til varmblodige dyr og fra mennesker, men i noen få tilfeller kan en få vekst av bakterier . Det har blitt funnet i mat og drikkevann, og dets nærvær er en indikator på andre forurensninger. Alt vann som skal drikkes må. Vestvågøy kommune sliter med å få bukt med koliforme bakterier i drikkevannet i deler av kommunen. For øvrig ble funnene av termotolerante koliforme bakterier, E. Tre av prøvestedene hadde anlegg for desinfeksjon ved hjelp av UV-bestråling. På alle disse stedene ble kimtallet redusert med én til to logaritmiske enheter.

Plutselige forandringer med høye verdier på nett kan være en indikator på legionella bakterier. Coli er normalt et tegn på eldre fekal forurensning ( avføring) med lavere smittepotensiale. Rask og enkel test av koliforme bakterier og E. Påvis koliforme bakterier og E.