Kongekrabbe størrelse

Arten er uønsket i norske farvann, fordi den ikke finnes her naturlig, og er derfor oppført på norsk svarteliste. Den har allikevel blitt en viktig . Biologi › Dyr › Virvelløse dyr-rekker › Leddyr › Krepsdyr Bufret Lignende 6. Kaldtvannsart, som trives best ved 0–ºC. Kongekrabbe , art i underordenen trollkreps i ordenen tifotkreps. Voksne kongekrabber lever på sand- og mudderbunn på dypt vann (2–4m) på vintersti men kommer opp på grunnere vann for parring og gyting. Lever inntil års alder på grunt vann (5–m) . Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus.

Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. Føde: Bunndyr og planter. Bortsett fra størrelsen er de ganske lik hverandre. En stor kongekrabbe kan veie mer enn åtte kilo.

Hva kongekrabben spiser varierer med krabbens størrelse og med dybden. Krav og forventninger til produktet kongekrabbe. Kvalitet ved innkjøp : Levende hankrabbe med minst kjøttfylde.

Krabben skal ikke ha sår i skallet eller andre skader. I bestandsrådgivningen på kongekrabbe benyttes en produksjonsmodell som beregner relativ bestandsstørrelse og utbytte (i tonn) ved forskjellige bestands- størrelser. Klørne til kongekrabben har så godt kjøtt at du gjerne serverer det naturell. Det egner seg også perfekt til å steke, grille og bake med krydder og andre smakstilsetninger.

Siden da har den spredd seg østover, nordover . Rå deler av kongekrabbe (paralithodes camtschaticus) Sammensetning Hver del av kongekrabben er ben, klo og tilhørende skulder. Norges fangst av kongekrabbe utgjør bare rundt prosent av den totale fangsten i verden. Likevel har kongekrabbene fra Norge gjort seg godt bemerket, mye på grunn av krabbens store størrelse. En kongekrabbe fra Norge veier i gjennomsnitt kg, mens en kongekrabbe fra Alaska, som er den største . Også kjent som Kamtsjatkakrabbe, eller Russerkrabbe. Tilhører arten tifotkreps, og er det største dyret i krepsefamilien.

Stammer opprinnelig fra det nordlige Stillehavet. Størrelse : Blir sjelden . Vi levere fryst krabbe, både kokt og rå. Reker: Pakkes fersk i 10kgs isoporesker.

Som lakereker pakkes de i 3kg eller 7kg spann. Nytt for kommende sesong er også at alle fartøy som deltar i kommersielt fiske pålegges sporingsplikt ved bruk av AIS uavhengig av fartøyets størrelse. Dette gjelder også for fartøy som deltar i det frie fisket etter kongekrabbe. For å gi de aktuelle fartøyene tid til å tilpasse seg det nye kravet, trer plikten først i . Målsetningen med prosjektet var å undersøke hvordan fyllingsgraden i bein hos kongekrabbe varierer med størrelse , årstid og geografisk område. Det ble samlet inn totalt 6hannkrabber over minstemålet fra to lokaliteter i Varangerfjorden, Finnmark,.

Det er ikke en kongekrabbe , men størrelsen er kongelig: 2centimeter! Fangstflåten vår består av. Krabbene fanges skånsomt i teiner og transporteres levende til våre tankanlegg hvor de kontrolleres og sorteres etter kvalitet og størrelse.