Kraftfor sau

Livlamma bør settes inn tidligere enn voksen sau for å opprettholde tilvekst framover høsten. Søyene skal sorteres etter hold og alder. Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst.

Foto: Anne Lise Norheim. E-vitamin- mengde i kraftfôret . FORMEL Sau har et moderat innhold av AAT på høsten og frem til ca 1.

AAT-innholdet økes til ca. Har du spørsmål om kraftfôr og fôring, er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for . Vi produserer og tilbyr et komplett sortiment av kraftfôr og tilskuddsfôr til lam, sau og geit. Har overtatt gården og 1vf sauer. Flere resultater fra gardsdrift.

Kraftfor automat sau innlegg 20. På grunn av ulike krav til kopparinnhald i kraftfôret til sau og storfe, kan ein ikkje bruke same kraftfôrslag til både desse dyreartane. For søyer og livlam fra insett til beiteslipp.

Kan også gis til slaktelam opp til en kg per lam og dag.

Passer sammen med de fleste typer grovfôr. Vil stimulere til god mjølkeproduksjon. Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold. For intensiv fôring med kraftfôr til søyene . Samtidig havnet rekordmye kraftfôr i magen på norsk småfe og storfe. Dette krev ulik mengde kraftfôr pr dag.

Norsk sau fores opp på økende mengder . Yngre søyer blir difor taparar i konkurransen om grovfôret dersom dei må gå saman med eldre søyer. Dersom tilhøva ligg til rette for det, bør også vaksne søyer i dårleg hold få ein binge for seg sjølv eller bli sett saman med 2-åringane. Fiber- og proteinrikt all-round kraftfôr til alle sesongar.

Det er mogleg å bestille fostertelling på sau. Fungerer også svært godt i kraftfôrautomatar. Etter nyttår aukast protein-og energiinnhaldet og tilpassast lamminga.

Er då ideelt både til kopplam, samt til appetittfôring av søyer i lammetida. Til hausten seinkast protein- og stivelsesinnhaldet eit par hakk og blir då . Fiberrik kraftfôrblanding til oppfôring av lam. Drøv Lam er et spesialfôr til lam der det er lagt vekt på at lammene skal tåle forholdsvis store mengder kraftfôr. Kan gis etter appetitt, men må trappes gradvis opp.

Mineral- sammensetning som skal minimalisere sjansen for urinstein.

Husk fri tilgang til friskt vann. Har en talle, og god plass i fjøset fra før er dette en stor fordel for å møte kravet om fast liggeareal og arealkrav på mper sau ved økologisk drift. Småskriftet omhandler ulike sider ved sauehold som er spesielt for øko- logisk drift. Utfordringene for økologisk sauehold . Har man godt grovfôr trenger man ikke fôre all verden med kraftfor , men er grovfôret av dårligere kvalitet vil behovet for kraftfôr øke betraktelig.

I tillegg er holdvurdering et godt verktøy man bør benytte seg av jevnlig. I drektigheten kan man benytte seg av det i første til midtre tredjedel av drektigheten, men . Bevisst valg av mengde og type kraftfôr. Sauen holder seg i stabilt passelig godt hold. Universal trau for kraftfor etc til sau , kalv, gris.

Alt fôr til drøvtyggere må være 1 økologisk. Sauer som får lite (mindre enn kg per dag) kraftfôr bør ha tilskudd av mineralblanding tilpasset sau, for eksempel. Felleskjøpet og andre kraftfôrleverandører har økologisk kraftfôr. Nortura betaler merpris, for tida . Best mulig antioksidantstaus hos søya vil bedre søya- og lammas immunforsvar, minske faren for sykdom og gi livskraftige lam med høy tilvekst. Den beste starten får lamma ved at du begynner med Drøv Sau Melkefôr minst seks uker før lamming.

Fôrstasjon til Sau , SF60. Vår fôrstasjon til sau , SF6 passer på at alle sauer får utdelt riktig mengde kraftfôr. Brukeren kan selv velge innstillinger for hvor ofte, hvor fort, og hvor mye fôr sauene skal få.

Disse innstillingene kan gjøres for individuelle sauer , grupper av sauer , eller en innstilling for hele besetningen.