Ku drektig

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius). Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut.

En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Kua går drektig i ni måneder og kalver en gang i året. Perioden hvor kua produserer melk, som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving. Laktasjonskurven er en grafisk framstilling av hvordan melkeproduksjonen varierer i denne perioden.

Det varierer fra ku til ku. Kvige er hunnen fra 1-årsalder til første kalving. Oksene slaktes – år gamle, ca 3kg slakta. Kvigekalven blir bedekket når den er mnd.

Elefanten er drektig i knapt to år. Ny forskning kan kanskje avsløre hva som gjør den tykkhudede kjempen i stand til å gjennomføre dette maratonsvangerskapet, som gir hjernen mer tid til å utvikle seg og hjelper kroppen til å . Svangerskap hos pattedyr, omfatter fosterutviklingen fra eggets befruktning til fødselen. Denne tidsperioden kalles drektighetstiden. Den kan variere betydelig etter dyrearten og er som regel kort hos små arter, lang hos store.

Hos samme dyreart er den noenlunde konstant, men kan også variere en del etter . Undersøkelsen er enkel og sikker, og utføres av både veterinærer og seminteknikere om lag 5-uker etter inseminasjon. Ved å rektalisere (kjenne på livmora med armen inne i tarmen) kan en avgjøre om kua er drektig eller ikke om lag 5-6 . Drektighetskontroll av storfe er en viktig tjeneste som Geno tilbyr. For å oppnå et best mulig økonomisk resultat i melke- produksjonen, ønsker de fleste at kua skal kalve en gang i året.

Dette betyr at kua må være drektig senest dager etter kalving. Problemer med å oppdage brunst til riktig tidspunkt gjør at det i mange besetninger går lang tid for å få kalv i kua. Det er viktig med tidlig drektig – hetskontroll.

Ei ku som slimer ved drektighet har et gult legeme på eggstokken, og progeste- ronnivået i mjølk og blod vil derfor være høyt. Da er det godt håp om at kua er drektig. Men dersom en stoler blindt på dette, kan en bli lurt.

En eventuell ny brunst kan dessuten være så svak eller kortvarig at den ikke oppdages. Særlig bør en være oppmerksom på dette hos høgtytende kyr som blir inseminert tidlig . Veiledende noteringspris. Se prisnotering foringskalv.

Tillegg avlsverdi, pr poeng. Nils: nei det er ikkje tidleg for ein veterinær som kan jobben sin. Men for all del, vent til det har gått lenger ti men dess dyrare vert det å stå å fore på ei ku utan kalv. Omtrent ni måneder, samme som mennesker. Hester trekker på seg jakken han hadde lagt på gyngestolen, og ser seg omkring i stuen enda en gang.

Lake Michigan, med vestavinden i håret. Du får hente inn litt ved. Godt mulig at du kan få tak i billigere om du kjøper ei ku som f. En bonde i Hauka fant sin drektige ku skutt ute på et jorde. Ingen har innrømmet ugjerningen. Den drektige kua som var meldt sakna frå Austrått i Sandnes kl 23.

Kua stod nå ved grinda til bonden med ein kalv. I dette vinduet skal du finne tabell afor oppslagsordet drektig. For å seie det slik, May Britt burde delteke i Heile Norge baker – for dette er noko ho kan. Og for å seie som Au som pleier stikke hovudet innom ein gong mellom, er det May Britt som har laga det er det ALLTID godt!

I dag vart det sommar på menyen, med spekemat og potetsalat med litt ekstra attåt. En mann fra Hadsel er dømt for ulovlig transport av drektig kvige.