Ku og kalv

Vi trenger mer kunnskap om samspillet mellom ku og kalv , og hvordan de kan skilles på best mulig måte. Kua forlater flokken når hun skal kalve. Når kalven er født, slikker hun den ren og de første dagene etter fødselen forlater hun kalven kun i korte perioder. Alle vet at det er kalven som er babyen til kua.

Men hvor lenge er den kalv ? Og hva heter de etterpå?

En guttekalv blir kalt oksekalv eller stutekalv helt fra starten av, og vanlige navn på en jentekalv kan være: kossekalv, kukalv, kvigekalv eller kyrekalv. Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen fødebinge med mye halm på golvet. Så fort kalven er kommet ut av kroppen til mor, vil kua reise seg og slikke kalven rein for fostervann og fosterhinner. Og ikke lenge etter vil den prøve å reise seg for første gang. Kalven rister på hodet og rauter.

Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet.

Avkommet kalles kalv til de er . På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Med økt fokus på dyrevelferd følger ønske om driftsopplegg der kalven får være sammen med mora, samtidig som kua melkes på vanlig måte. En doktoravhandling diskuterer utfordringene ved slike opplegg og foreslår . Det går ikkje frykteleg fort med Steinar Laumann, kua Grålin og kalven. Men det går framover, og denne veka har dei teke seg gjennom deler av Lærdal.

RÅMELKS-ERSTATNING KALV. Provita Colostrum Concentrate gir et høyt nivå av naturlige EU – produsert råmelk, med ekstra eggepulver og vitaminer gjennomført i en ernæringsmessig energikilde. Dette har nok blitt en tradisjon på grunn av økonomiske og praktiske hensyn. Er det mulig å tilpasse diing til et moderne driftsopplegg? Siden en ikke kan spørre kua og kalven , må forskerne finne andre måter å få svar på om de har det bra.

Forskerne ved Bioforsk bruker små kamera og direkte observasjoner for å forstå samspillet mellom kua og kalven bedre. Skille på best mulig måte. For å sikre tilgang på kalv , setter Fatland opp prisene. For når man etter en stund tar fra kua kalven , tar man . Engelske forskere har studert samtalene mellom ku og kalv og funnet ut at begge har to sett med lyder.

For kalvene er lydene ofte knytta til mat, for mora er det mer kallelyder for å sjekke hvor avkommet er. Norsøk-forskere undersøker samspillet mellom ku og kalv ved hjelp av kamera og direkte observasjoner.

Ny kunnskap vil bidra til å bedre velferden for kyr. Dette er viktig for kalvens helse og skaper sterke bånd mellom ku og kalv. Når de så blir adskilt, kan det skape stress hos dem begge.

Vi vil finne ut av hvordan denne atskillelsen kan gjøres best . Det er økoreglenes minstekrav. Hun innleder med at ”Målet er å ha ku og kalv sammen og fortsatt produsere melk”. Veterinæren formidler videre at dyrevelferd blant annet innebærer dyrets opplevelse av situasjonen og naturlige liv.

Og at det er viktig å omstille miljøet . De, Dem, Dere, skal tempen tas oppe eller nede? Julie Føske Johnsen har forsket på dyrevelfer båndet mellom melkekyr og kalver og funnet praktiske løsninger på noen av utfordringene knyttet til å holde ku og kalv sammen.