Ku raser

Kuraser , kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. Da de genetiske forskjellene mellom dyr er flytende, vil alltid definisjon av rase ha et noe omtrentlig preg, og kan ikke defineres som eksakt vitenskap. For enkelte raser defineres særskilte kjennetegn med . Kategori:Norske kuraser.

Fra , den frie encyklopedi. Hopp til: navigasjon, søk.

Sider i kategorien Norske kuraser. Under vises av totalt sider som befinner seg i denne kategorien. Rødt trønder- og målselvfe. Sidet trønder- og nordlandsfe. Denne kategorien har følgende underkategorier, av totalt 12.

Britiske kuraser (sider). Danske kuraser (side). Estiske kuraser (sider).

Finske kuraser (sider). Franske kuraser (sider) . Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius). Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut.

En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Rasen er, i likhet med andre nordiske rødkoller, ikke svært gammel. Telemarkskua og gamle norske kuraser står i fare for å bli utrydda.

Blant disse finner vi Sida trønder- og nordlandsfe, Vestlandsk raukolle, Østlandsk raukolle, Dølafe, Telemarksfe og Vestlandsk fjordfe. Kanskje kjenner du igjen noen av rasene uten å klikke på bildet og få svaret? Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene.

Avkommet kalles okse- eller ku -kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Er det forskjeller i beitepreferanser mellom ”gamle” og ”moderne” kuraser ? Norge, og i Härjedalen, Sverige. Hva er en bevaringsverdig husdyrrase.

Trender for storfe, hest og hund. Uten vesentlig innkryssing.

Næringsmessig og kulturhistorisk betydning. Pilene peker oppover for de truede, norske kurasene. Forbrukerne vil ha kjøttet. Krisen over for gamle norske kuraser. Aberdeen Angus og Hereford egner seg best i ekstensive driftsopplegg.

Disse rasene gir slaktemodne dyr ved en relativt lav vekt og de krever. To-rasekryssing gir et godt mordyr, og NRF- kua er et veldig godt utgangspunkt for å få ei god ammeku, mens tre-rasekryssing gir best slaktedyr. Jønsberg videregående skole.

Anna Rehnberg i genressursutvalget på Ås tar for seg bevaringsarbeidet og de gamle rasene, det blir mønstring med telemarksfe, østlandsk rødkolle, jarlsbergfe, sidet trønder og nordlandsfe . Det er to grunner til det: Vi må ta vare på genmaterialet disse rasene representer og det er også viktig å holde rasene i live med tanke på at dette var en viktig del av livsgrunnlaget for store deler av befolkninga. Gammelrasekyr er levende kulturhistorie, mener Kjær Rusten. Les også: Ku rømte i dødsangst .