Ku vekt

Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.

Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Ei voksen NRF- ku veier mellom 5og 6kilo. De fleste oksene blir slaktet når de er 6-8kg.

Noen storferaser er avlet fram for å produsere kjøtt. Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen fødebinge med mye halm på golvet. Så fort kalven er kommet ut av kroppen til mor, vil kua reise seg og slikke kalven rein for fostervann og fosterhinner. Kalven rister på hodet og rauter. Og ikke lenge etter vil den prøve å reise seg for første gang.

Hvit nakkestripe fra bak ørene til kammen. Moderate avvik kan aksepteres, men sorte hår og flekker er uakseptable. Liten ku med stor fremtid!

Svart er dominerende, men den finnes også i rød og blakk. Det er tre fargevarianter rasen. I og med at dette er en fjellrase, . Bruk dette enkle verktøyet til raskt å konvertere Ku ping som en enhet av Vekt.

Eitt tiltak er å etablere eit kvalitetstilskott for alt storfeslakt med kvalitet O og betre, med unntak av kategorien ku. Da vil avsatte midler til dette kvalitets- tilskottet rekke til ein sats på om lag kroner per kg. Tilskottet skal utbetalast via slakteria . Aktiv og passiv immunitet.

Ett kg trykk tilsvarer ca. Forventet brystmål og vekt på okse- og kvigekalver ved . TTE TIL S elv om det finnes eksempler på jegere som har årene, ettersom det har skjedd en betydelig vektmessig. R: Hodet er svært Skutt kvige istedenfor kalv, og jegere som har utjevning mellom aldersklassene i elgskogen. I gamle smalt og lyst vært overbevist om at sekstakkeren de skjøt på, dager veide kuer . En norsk ku produserer i snitt liter melk per dag. Fødsel: Kua forlater flokken når hun skal kalve, og finner et skjermet sted.

Når kalven er født, slikker kua den ren og tørr. Under en time etter fødselen søker kalven langs. I Flåm i Sogn og Fjordane satsar Anders og Sue Fretheim for fullt på Dexter-rasen.

Vi hadde Aberdeen Angus tidlegare, men terrenget her er for bratt . Hereford er nybegynnerrasen grunnet sitt gemytt. Slaktevekt ku 3kilo (Fett 4-). Både hornede og kollete varianter finnes.

Meget utbredt som kollet, men ikke nødvendigvis homozygot. Minimum vekt ved måneders alder for bedekning: 3kilo. Generelt gode bein og klauver. Qffentlighet og medvirkning Medvirkningsaspektet tillegges tradisjonelt stor vekt i KU -systemet.

Melding og konsekvensutredning sendes som nevnt på høring til interesseorganisasjonene. Det anbefales også at det holdes et slikt . Dexter har kanskje levd litt i skyggen av de større kvegrasene, men flere har fått øynene opp for denne minste britiske rasen hvor ei ku veier ca. En Dexter oksekalv som bare fôres med grovfôr kan slaktes ved -måneders alder med en gjennomsnittlig levende vekt på omlag 3kilo.

Norsk rødt fe, den dominerende storferasen i Norge. NRF er en kombinasjonsrase, der det i avlsarbeidet legges vekt på produktene melk og kjøtt i tillegg til helse, fruktbarhet og bruksegenskaper. Ytre egenskaper som farge, avtegn, behorning osv. Kunstig sædoverføring er en viktig . Kyrne vender tilbake til skogen i Norge.

Men de er blitt dobbelt så store. En ku som spiser kadavermel, får kugalskap. Den samme skjebnen rammer oss hvis vi spiser mat som ikke passer for oss, selv om vår sykdom heller kan kalles fett- galskap. Proteiner er kroppens byggesteiner. De finnes for eksempel i kjøtt.

Har vi for lite proteiner i kosten, tvinges vi til å spise SPIS DEG NED I VEKT. God grovfôrkvalitet og tildeling som sikrar høgt opptak, kan spara opptil 5FEm av kraftfôr ved framfôring av oksar frå månaders alder til slakting ved 6kg levande vekt. Næringsrikt og velberga grovfôr til.

Over av storfeslaktet kjem frå kvige, ung ku eller ku. Dette kan vera slakt av framifrå kvalitet .