Kuas mager

Men det er bare den siste magen, løpen, som har enzymer som bryter ned maten nok til at næring kan tas opp i. Eller at ku har mager ? Det meste av melken som drikkes i Norge kommer fra kyr. Kua ligger omtrent halvparten av dagen. Løpen likner på vår magesekk.

I løpen og i vår magesekk skjer det nedbryting av mat. Denne nedbrytingen skjer . En av disse magene har bl. Kua har fire mager , et riktig så komplisert system, men hvorfor?

Jeg tipper at det riktige svaret er vomma, men er ikke helt sikker. Her kan du finne ut hvorfor. Og så kan du se inn i magen på kua , gjennom et lite vindu.

Fra spiserøret går maten rett ned i kuas vom som er den første av fire mager som maten må passere før den går videre til tynntarmen. Når vombakteriene har gitt føden riktig konsistens, flyter den over i det neste magekammeret der den eltes og danner en klump av mat. Kuas sju mager – uten navn. Skisse over kuas fordøyelsessystem med piler. Vet du hva de fire magene til drøvtyggerne heter?

Svaret finner du helt nederst i denne artikkelen! Har kuas mage noe med ost å gjøre? I Newton på søndag viser Selda hvordan de laget ost i gamle dager. Da tok de løype fra kalvemagen og puttet oppi melka . Hvor mange mager har kua ? Har du tips, eller er det noe i denne quizen du mener er feil eller upassende så send oss gjerne en e-post.

I et fjøs på NMBU har vi noen kuer som er litt annerledes enn kuer flest. Disse kuene har et hull inn i vomma som er stort nok til å kunne stikke hånden inn i. Hullet gir forskere og studenter unik mulighet til å studere det som foregår inne i kua. Allikevell pleier bonden å fjerne disse knottene.

Kyr har fire mager , som egentlig er en mage med fire avdelinger. Kua går drektig i nesten ett år. Voksne kuer har fire mager og mange mikrober i vomma som hjelper til å ”spise” gras, høy og halm. Den nyfødte kalven har foreløpig kun en mage (som kalles løpen) og må i starten av livet bare få mjølk slik som alle nyfødte pattedyr.

De første leveukene drikker kalven mjølk mange ganger om dagen. Sivert Stokke er den første kua i verden Looo. Den kan spise opp en hel slette med gress på en time.

Den er ikke tynn og mager (Tynn og mager melker sur alle dager.). Noen ganger filosoferer kua på livet. Når kua blir født blir den født med en . Spill av Ku med vindu i magen . Vomma, som er meget stor, tjener som forreservoar og gjæringsbeholder.

Fra nettmagen blir små klumper av foret støtt opp til drøvtygging. Vi kom da frem til at det å lage et faktaspill om dette ville være en god måte å lære om kua på .