Kunstig utvalg

Fagstoff: Genetisk variasjon og konkurranse om begrensede ressurser er begge forutsetninger for evolusjon. I tillegg må egenskaper som påvirker individenes evne til overlevelse og formering, være arvelige. Disse prinsippene gjelder enten det er naturen eller mennesket som selekterer, det vil si avgjør hvilke individer som . Naturlig utvalg innebærer at visse genvarianter overføres i større utstrekning enn andre til neste generasjon, fordi individer som bærer gunstige.

Ordet benyttes ofte om ulike måter å velge på, for eksempel naturlig utvalg i evolusjon.

Brukes ofte i Norge om en gruppe fagpersoner nedsatt av myndighetene (se Liste over norske statlige styrer, råd og utvalg). Seleksjon er et synonym til. Avl, som også kalles al, drett, oppdrett, kunstig utvalg og selektiv utvelgelse, er planmessig ledelse av dyrs eller planters formering.

Ifølge Bokmålsordboka er avl målbevisst arbeid for arvelig forbedring av husdyr ved å velge ut hvilke dyr som skal være foreldre til neste kull av avkom. Det eksisterer en rekke ulike . Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Kunstig utvalg , også kjent som avl.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Fossilene viser at arter dør ut. Hvordan kunne darwin hevde at dette underbygger evolusjonsteorien: At det viser at reproduksjon er viktigere enn at . Du løser litt kopperklorid . Hensikten med kunstig seleksjon er ofte å utvikle varianter med spesielle egenskaper, for eksempel matplanter med høyt . Forenklet framstilling av naturlig utvalg o Sibirvalmue (variasjon innen arten) o Fuglenebb (tilpasning til miljø) o Toppskarv (seksuelt utvalg).

Kattebestanden på en gård avler som regel vilt og fritt. De individene som klarer seg best, vil være de som får mennesker til å hjelpe seg. Altså har seleksjonen gått i retning lite sky, men kattungeaktige . Realfagstermer (Science subject terms) is a trilingual ( Norwegian Bokmål, Nynorsk and English) controlled vocabulary for indexing library material. Biologiske fagtermer fra A til Å (UiO).

Nevn metoder som kan benyttes for å genmodifisere flercellede. Forklar begrepene naturlig og kunstig utvalg. Figurer kapittel Den biologiske tidsalderen. I hver generasjon med tulipaner ble de mørkeste variantene valgt ut og krysset med hverandre.

Ved kunstig utvalg kan vi velge ut varianter med foretrukne egenskaper.