Kveite oppdrett

BØMLO (NRK): Produsentane har prøvd og feila i mange år. No kan norske selskap ha fått gjennombrotet. To yngel ble produsert i stasjonens saltvannsbasseng, noe som på den tiden var en liten sensasjon.

Opphavet var villfisk som ble strøket for egg og sperm på fiskebåtens dekk, og etter klekking ble larvene satt ut i bassenget hvor de så . Skretting støtter oppdrett av denne verdifulle arten gjennom innovative fôr og service.

Det er i dag totalt fem oppdrettere av Atlantisk Kveite (Hippoglossus hippoglossus) i verden, en i Canada, en i Skottland og tre i Norge. Her satser de på lønnsom oppdrett av kveite. Etter tre måneders testing er resultatene positive.

I pilotanlegget på Bømlo svømmer kveiten i store kar. Fôringen er automatisert, med maskiner som slipper fôr ned akkurat der kveiten er. Mange har prøvd seg på kveiteoppdrett , men de fleste har falt fra underveis.

Tapene har vært store, og satsingen har kostet norske investorer en halv milliard kroner på år, ifølge beregninger Finansavisen har gjort. Det var mye optimisme til å begynne me men det viste seg at det var biologiske nøtter .

Norsk oppdrettet kveite regnes som et førsteklasses produkt, men det er en del utfordringer knyttet til oppdrett. Den beste forsikringen er å kjøpe miljømerket oppdrettskveite i butikken. Fiskeridirektoratet fikk tirsdag melding om at rundt 50. Folderøyholmen på Bømlo i Hordaland.

En stor del av den kveiten som omsettes i dag kommer fra oppdrett. Kjøttet er fast, hvitt og aromatisk og har en rekke anvendelsesmuligheter. Stor fisk gjør det mulig å produsere ulike stykninger til ulike bruksområder. I mars åpnet selskapet sitt første av flere planlagte kveiteoppdrettsanlegg som er spesialtilpasset kveitas levesett langs sjøbunnen. De regner med at det nye oppdrettsanlegget kan gi mer stabil tilgang på kveite.

I år er det år siden det første gang ble satt ut kveiteyngel for oppdrett i Norge, og nå begynner man å se resultater av den omfattende forskningen som er gjort på kveita som oppdrettsart. Men dette er en krevende fisk, og det er fortsatt noen skjær i sjøen før kveiteoppdrett blir en lønnsom næring i Norge. Kveita er laksens rake motsetning. Laksen svømmer og spiser hele døgnet, kveita ligger i ro på bunnen, snapper til seg mat og legger seg tilbake igjen. Første bud for kveiteoppdrett er at man må ta hensyn til kveitas natur og levemåte.

Havforskningsinstituttet på slutten av. Oppdrett av kveite startet ved. To kveiteyngel ved navn.

Norge, selv om det ikke er så mange år siden det ble. Hundrevis vil jobbe med kveiteoppdrett. Kveiteoppdretter Sterling White Hallibut har fått over 3søkere til jobber i Indre Ryfylket.

Dette mener daglig leder Magnus Skretting er fantastisk. Vil ha kveiteoppdrett på land i Sognefjorden. Sogn Aqua skriver at de mener denne oppdrettsarten hører til på land.

Såg igår at der er rømt 50. Kveite fra eit oppdrettsanlegg rett bortforbi der eg bur. Nordic Halibut har nå hånd om alle . Da bør du lese dette notatet i fra Havforskningsinstituttet.

Når fisken blir kjønnsmoden avtar veksten, dermed blir hannene mye mindre enn hunnfisken. Ved Havforskningsinstituttet har vi produsert grupper med .