Lagring av gassflasker

Virksomheter som selger gassflasker må oppbevare disse på riktig måte. Det må ikke være for varmt der du lagrer gass. Oppbevarer du gass utendørs, la beholderne stå i skyggen.

Hvis du griller med gass, sett aldri gassflasken under grillen. Hold også gassbeholdere i god avstand fra brennbare materialer og væsker som for eksempel tennvæske og bensin. Reoler skal være av ubrennbart materiale, men lagring kan foregå på trepaller.

Fat, beholdere og annen emballasje som ikke er rengjort eller gassfrie, er å betrakte som at de inneholder brannfarlig stoff. Slik tomemballasje skal tas hånd om på forsvarlig måte. Tomme gassflasker skal oppbevares på samme måte som . Det aller viktigste er at regulatoren på gassflaska settes nedpå og låses fast.

Det tillates ikke flasker med større volum enn liter. Røyking er forbudt når man håndterer gassflasker. Olje, fett og kjemikalier må ikke komme i kontakt med gassflasker.

Lagring og oppbevaring av gassflasker. Du kan oppbevare totalt liter (x kg) propan til koking og oppvarming i bolig, fritidsbolig og lignende.

Det anbefales i utgangspunktet at gassflaskene oppbevares utenfor boligen (veranda, balkong, terrasse). Skap mot brennbar vegg skal være brannisolert . Gassflasker skal behandles med respekt. OPPBEVARING AV GASSFLASKER. For oppbevaring av gassflasker i privatbolig må gjeldende retningslinjer etterkommes.

GASSFLASKER SKAL IKKE LAGRES I KJELLEREN Nå som grillsesongen er over, ryddes gassgriller og flasker bort. NÆRØY BRANNVESEN advarer mot å lagre gassflasker i. Vi kommer ofte over gassflasker som er ulovlig lagret , og som derfor utgjør en eksplosjonsfare, sier Johnny Stølen, som er varabrannsjef i Ålesund. Det mange ikke vet, er at propangassbeholdere aldri skal oppbevares i kjeller. Gassen er nemlig tyngre enn luft, slik at den synker ned på gulvet.

Brannvesenet går nå ut og advarer folk mot å vinterlagre gassbeholdere i kjeller eller på loft. Sikker bruk og oppbevaring av gass. Vær på vakt mot gasslekkasjer. Luft godt ut hvis gasslukt merkes.

Finn eventuelle gasslekkasjer snarest mulig. Bruk såpevann med en noe høyere konsentrasjon av såpe enn ved vanlig rengjøring. Påfør på koblinger, slangeskjøter o. Når gasstrykket settes på vil det oppstå .

Acetylen må ikke lagres sammen med oksygen og oksiderende gasser. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Sikre gassflasker mot fall og unngå at de utsettes for støt og oppvarming. Lagres godt ventilert på et godkjent, brannsikret sted ved en temperatur på under 50oC. Når det gjelder propan eller annen gass , er reglene liter innendørs.

Unntaket er på loftet og i kjelleren, hvor det ikke er lov til å lagre gass i det hele tatt. I de tilfellene hvor det er snakk om . Det er maks to 11-kilos flasker. Miljøskap, utendørs oppbevaring av gassflasker. Kapasitet: x ø2mm Gasflaskor.

Vi har vært i kontakt med Tromsø Brann og redning og fått avklart følgende viktige punkter.