Lakselus fakta

Dette gir dårlig velferd og åpner for andre infeksjoner fra bakterier og sopp. Lusene spiser hu slim og blod på fisken, og kan lage store sår hvis det mange av dem på en fisk. Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis salmonis ( Atlanterhavet), L. Stillehavet) Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann.

Bakkroppen er smalere, og hos hunnen fylt med egg. Hunnens bakkropp har også to lange eggsekker.

Livssyklusen består av åtte stadier, med skallskifte imellom. I det frittsvømmende nauplius-stadiet har den en lengde på til mm. Dette er den vanligste parasitten på laksefisk, og kan representere en stor utfordring for havbruksnæringen.

Hovedmålet for næringen er at lus fra oppdrettsanlegg ikke skal ha negativ påvirkning på ville fiskepopulasjoner. Blir forekomsten av lus høy, kan det være en utfordring både for oppdrettsfisk og vill laksefisk. Lus påfører fisken sår . De senere årene har lakselus blitt en alvorlig trussel mot mange av våre ville bestander av laksefisk.

Det er fare for at de økte mengdene lakselus kan utrydde bestander av laks og sjøørret i enkelte områder. Det voldsomme fokuset på lakselus er altfor stort i forhold til fakta.

Det medfører tap av vekst, og gir økte velferdsproblemer og stjeler oppmerksomhet fra reelle utfordringer for villfisken. Påstandene kommer fra Paul Negård fra Elanco, og kom under et innlegg han holdt under AquaNor torsdag. Dette kan føre til at laksen får infeksjoner og sopp. Lakselus forekommer naturlig . Her er mer fakta om lakselus fra . Parasitten lakselus (Lepeophtheirus salmonis) angriper laks, sjøørret og sjørøye.

Lusa lever av vertsfiskens hu slim og blod. Før oppdrettsnæringen kom, var det balanse i forholdet mellom antall parasitter og vertsdyr. Det store antallet oppdrettsfisk langs kysten har skapt ubalanse i . Den spiser av fiskens slim og hudlag. Det betyr slett ikke at den er ufarlig for laksen. For en liten smolt på vei ut i havet kan lakselus.

Statsminister Erna Solberg leder en norsk delegasjon på offisielt besøk til Kina 7. Gjenopptakelse av politisk og økonomisk samarbeid med Kina er hovedformålet med besøket. Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth leder det som antakelig er den største norske . Rognkjeksen har en enorm appetitt på lakselus , og har revolusjonert oppdrettsnæringen. Men nå har den vesle rensefisken med det spesielle utseendet selv blitt syk.

Størrelsen er 8-millimeter. Kan bekjempes med kjemikalier og biologiske midler .

Omfanget i Norge har økt i takt med oppdrettsnæringen. Metoder for å fange smådyr på bakken og i luft.