Lakselus

Bakkroppen er smalere, og hos hunnen fylt med egg. Hunnens bakkropp har også to lange eggsekker. Livssyklusen består av åtte stadier, med skallskifte imellom.

I det frittsvømmende nauplius-stadiet har den en lengde på til mm. Blir forekomsten av lus høy, kan det være en utfordring både for oppdrettsfisk og vill laksefisk. Lus påfører fisken sår .

Lakselus er den vanligste parasitten på laksefisk. Lusene spiser hu slim og blod på fisken, og kan lage store sår hvis det mange av dem på en fisk. I flere år er lakselus behandlet med orale midler samt badbehandling.

Overvåking av lakselus viser at omfanget øker klart, og at lusa i noen tilfeller er blitt resistent mot den foretrukne behandlingsmetoden. Men hva er egentlig problemet? Hva for en skapning er egentlig lakselusa , hvorfor er den så skadelig for fisken og hva gjør vi for å bli kvitt den? Dette gir dårlig velferd og åpner for andre infeksjoner fra bakterier og sopp.

Den lever på huden hos fisk i laksefamilien, og forårsaker store problemer i oppdrettsnæringen.

Skadet fisk og bekjempelsesmetoder fører til store utgifter. Den er også vanlig på sjøørret. De senere årene har lakselus blitt en alvorlig trussel mot mange av våre ville bestander av laksefisk. Det er fare for at de økte mengdene lakselus kan utrydde bestander av laks og sjøørret i enkelte områder. En av de største miljøutfordringene for lakseoppdrettsnæringen er lakselus.

SINTEF Ocean anvender sin tverrfaglige kompetanse for å finne løsninger på problemet. Dette er den vanligste parasitten på laksefisk, og kan representere en stor utfordring for havbruksnæringen. Den fester seg til fisken som kopepoditt og blir sittende fast fram til de blir bevegelige og kan flytte seg rundt på fisken. Den største helseutfordringen for oppdrettsnæringen i dag er infeksjon med parasitten Lepeophtheirus salmonis, . Siden det lille, Oslo-baserte selskapet lanserte sitt våpen i kampen mot lakselus for to år siden, har flere mindre oppdrettsaktører langs kysten hatt gode erfaringer med bruk av laser mot oppdrettsnæringens største trussel. Høye laksepriser og svak krone gjorde at Norge eksporterte laks for rekordhøye 65 . Det brukes store summer på behandlinger og bekjempelsesstrategier.

De reelle kostnadene er enda høyere, da kontroll med lakselus er en forutsetning for videre vekst i næringen. Dette er en parasitt spesialtilpasset laksefisk, og den trenger bare én vert for å . Laksenæringen i Norge kan tape opptil ti milliarder kroner årlig på grunn av lakselus. Nå håper gigantene å få kontroll ved hjelp av felles kunstig intelligens.

Nei, det er ikkje skadeleg å ete fisk som har eller har hatt lakselus.

Lusa er ei stor utfordring for oppdrettsnæringa, for omfanget av lakselus har auka betrakteleg . Vi har et godt og etablert samarbeid med oppdrettsnæring og forvaltning, og vi samarbeider med andre forsknings institusjoner i en rekke store prosjekter. Både ordinære (kjemiske), biologiske (leppefisk) og mekaniske ( som vannspyling og laser) metoder blir benyttet i dagens oppdrettsanlegg, med hver . Linn Therese Skår Hosteland .