Lakseoppdrett i norge

Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man føder opp fisk. Globalt er oppdrett av karpefisker utbredt. Laksen lærer oss hver dag noe nytt om husdyrhold under vann. Kanskje morgendagens mat blir marine ressurser som karpe, tang eller mindre planktondyr.

Vi er bare i startfasen ved utforskningen av det marine matfatet, sier.

I dag drives fiskeoppdrett langs store deler av den norske kystlinja. Det produseres mer enn ,millioner tonn fisk årlig, hvorav eksporteres. Laks er dermed det husdyret . Men underskogen i norsk . Det settes ut rundt 2millioner laks og . Chile har lenge slitt med høye produksjonskostnader og sykdomstrøbbel. Nå er oppdrettsnæringen på vei tilbake.

LAKS : Marine Harvest i Puerto Montt i Chile.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix. Kloke hoder, pågangsmot og teknologisk nyskaping gjorde det etter hvert mulig å drive oppdrett av den ville fisken. Havbruksnæringen har på førti år gått fra en liten . Grieg Seafood ASA har konsesjon til lakseoppdrett i Nordkapp. Politikerne sier vi må ta i bruk landet . Norges største oppdrettsselskap. Kultiveringen kan omfatte hele eller deler av fiskens livssyklus.

Ved oppfôring av fisk foredles lite salgbart fiskeprotein til høyverdig mat. I mange land spiller fiskeoppdrett en viktig rolle for å skaffe billig protein til en raskt økende befolkning. Lakseoppdrett – lakseoppdrett , fiskerinæring, oppdrett , laks , fiskeoppdrettere, fiskeoppdrettsanlegg, fiskeproduksjon, oppdrettsanlegg – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Rømt oppdrettslaks og lakselus kan gi skader på de ville laksebestandene. Derfor er det viktig å finne fram til driftsformer som gir minst mulig negativ . Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. ILA- viruset er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og hos vill sjøørret.

Funn av ILA-viruset er rapportpliktig både nasjonalt og internasjonalt. Med Fiskeridirektoratets kartløsning kan du nå lage egne kart som viser utvalgte temadata, for eksempel plassering av oppdrettslokaliteter.

Selger stadig mer laks til Kina. Siste uke ble det eksportert 2tonn norsk laks direkte til Kina. Geir Karstensen på oppdrettsanlegget på Batalden . Smoltproduksjon av laks sto for milliarder kroner, noe som utgjør ca.

Det er nærmere million tonn laks. We offer a wide range of healthy and nutritious salmon products from our own facilities. I Danmark, Canada, USA og Kina starter selskaper nå å produsere laks i enorme tanker på land.