Lakseoppdrett norge

Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man føder opp fisk. Globalt er oppdrett av karpefisker utbredt. Bufret Lignende I et land som Norge med så mange fjorder, ligger forholdene svært godt til rette for lakseoppdrett.

Laksen lærer oss hver dag noe nytt om husdyrhold under vann. Kanskje morgendagens mat blir marine ressurser som karpe, tang eller mindre planktondyr.

Vi er bare i startfasen ved utforskningen av det marine matfatet, sier. Med en omsetning som er over dobbelt så høy som nummer to på listen, Lerøy Seafood Group, er det fortsatt ingen som gjør Marine Harvest rangen stridig som Norges – og verdens – største fiskeoppdretter. Men underskogen i norsk . Det settes ut rundt 2millioner laks og . Norge er den største produsenten av atlantisk laks internasjonalt. I dag drives fiskeoppdrett langs store deler av den norske kystlinja. Det produseres mer enn ,millioner tonn fisk årlig, hvorav eksporteres.

Chilensk laks nærmer seg Norge på lønnsomhet.

Laks er dermed det husdyret . Chile har lenge slitt med høye produksjonskostnader og sykdomstrøbbel. Nå er oppdrettsnæringen på vei tilbake. LAKS : Marine Harvest i Puerto Montt i Chile. Foto: Lise Åserud NTB scanpix. Lakseoppdrett – lakseoppdrett , fiskerinæring, oppdrett, laks , fiskeoppdrettere, fiskeoppdrettsanlegg, fiskeproduksjon, oppdrettsanlegg – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Grieg Seafood ASA har konsesjon til lakseoppdrett i Nordkapp. Politikerne sier vi må ta i bruk landet . Hvor: Bolaks AS har all sin oppdrettsvirksomhet lokalisert i Fusa Kommune. Hovedkontoret er lokalisert i Eikelandsosen.

Fusa kommune er ein av pionerkommunane innan oppdrett. Allerede midt på 60-talet var det oppdrett i jorddammar både på Matland og i Hålandsdalen. Deretter gjekk veien til . Kultiveringen kan omfatte hele eller deler av fiskens livssyklus. Ved oppfôring av fisk foredles lite salgbart fiskeprotein til høyverdig mat.

I mange land spiller fiskeoppdrett en viktig rolle for å skaffe billig protein til en raskt økende befolkning. Rømt oppdrettslaks og lakselus kan gi skader på de ville laksebestandene.

Derfor er det viktig å finne fram til driftsformer som gir minst mulig negativ . I Norge dekker vi hele verdikjeden fra fôrproduksjon til stamfisk, rogn, matfisk, foredling og distribusjon til salg. Mesteparten av vår laks fra drift i Norge eksporteres til Europa, . Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. ILA- viruset er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og hos vill sjøørret. Funn av ILA-viruset er rapportpliktig både nasjonalt og internasjonalt. ILA har i Norge festet og . We offer a wide range of healthy and nutritious salmon products from our own facilities.

Det er nærmere million tonn laks. Smoltproduksjon av laks sto for milliarder kroner, noe som utgjør ca. OPPDRETT: Mathias Stølen Ugelvik, Sara Calabrese og Frida Solstorm har forska på lakselus, lukka oppdrettsanlegg og vasstrøm i oppdrettsanlegg.

Av Britt Kristin EsePublisert: 30. Norske oppdrettsanlegg produserer over millionar . Fem av de største lakseselskapene på Oslo Børs slaktet 70.