Lakseoppdrett på land

Lakselus og sykdommer, skyhøye markedspriser for laksekonsesjoner og kostbar flyfrakt fra Norge gjør at det trolig er mer lønnsomt å starte landbasert oppdrett i fjerne markeder som USA og Kina, viser ny rapport. Kjell Audun Aasen og Martin Ramsdal står bak selskapet Nekst og har søkt om utviklingskonsesjoner som kombinerer land – og sjøbasert oppdrett. Hele anlegget skal kunne produsere opp til 20.

Ifølge Aasen er hele planen . Saman med forskningsassistent Amalie Tusvik har han forfatta ein fersk . Vi har land og permits, utslippstillatelser og vannallokasjon av grunnvann, til å bygge 90.

Gitt at planene realiseres, vil dette skape verdens sjette største lakseoppdrettselskap, foran Grieg Seafoo på plassen bak Cooke Aquaculture. Det massive byggeprosjektet er . Oppveksten fant sted i Hallingdal, men han dro tidlig utenlands. At han drøye år senere skulle stå i fronten for etableringen av verdens største oppdrettsanlegg på land lå ikke i kortene. Det var tilfeldigheter den gangen.

I tillegg vil oppdrett på land legge beslag på betydelig areal. Blant annet vil man trolig kunne få en slutt på at oppdrettsfisk rømmer fra anleggene og eliminere problemet med at lus spres fra . Veksten i oppdrettsnæringen i årene fremover kommer på lan mener rådgivningsfirmaet Deloitte.

Ny teknologi tar lakseoppdrett på land. Måløy: Planer om landbasert oppdrett av laks har de siste årene fått potensielle investorer til å løpe sin vei. Nå er det mye som tyder på at et nytt konsept kan produsere laksen like rimelig på land som i merder i sjøen. Global interesse for lakseoppdrett driver interessen rundt landbasert (og post- smolt). Trender innen lakseoppdrett.

Høy etterspørsel og høye priser. Norsk, og global, produksjon har flatet ut. Biologiske utfordringer. Stor interesse rundt landbasert oppdrett og post-smolt.

Laks er helt dominerende, men ørret har en liten markedsandel. Oppdrett av torsk og blåskjell skjer bare i lite omfang. Det er gjort forsøk med oppdrett av kveite, steinbit og berggylt, men slik oppdrett er bare på forskningsnivå.

Settegarn – et garn som er satt i rett eller svakt buet linje og begge ender er festet til bunnen eller land. Bunngarn – et bundet, fasttstående redskap som fanger etter ruseprinsippet, sammensatt av et landgarn og selve bunngarnet (ringen), ringen har bunn (gulv) og kileformet inngang (kalv, kjeft, led). Initiativtagerne til Lofoten Salmon er Håkon Solberg og Richard Rognsøy, som begge har lang erfaring med bygging og drift av landbasert oppdrett.

Tidligere produserte de torskeyngel, nå vil de etablere et anlegg med både stor smolt, matfisk av laks på land og på sikt eget slakteri. Det skal skje i Vågan i Lofoten.

Selskapet Lofoten Salmon søker om å få etablere smoltanlegg for produksjon av laks, ørret og røye. Søknaden gjelder inntil fem millioner fisk . Vi skal etablere Norges første kommersielle lakseoppdrett på land , sier Knut Langeteig i Kive Holding. Miljøforkjemper og ordfører jubler. En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann.

Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra. Sunnmørsposten: Tar oppdrett på land Onshore Fish Tec på Fiskå meiner dei har funne nøkkelen til å gjere landbasert fiskeoppdrett lønsamt. Nærings- og fiskeridepartementet. Gjennom selskapet Lofoten Salmon AS vil Håkon Solberg nå satse på landbasert matfiskproduksjon.

I Danmark, Canada, USA og Kina starter selskaper nå å produsere laks i enorme tanker på land. Norge har låst seg fast i sjøbasert oppdrett , sier professor.