Landbasert fiskeoppdrett

De har tidligere sagt at de ikke vil satse på landbasert, fordi de ikke har tro på det. Samtidig lettet de litt på sløret i det Nordlaks lanserte sine Havfarmer. Plutselig var bankene villig til å låne bort penger på ny teknologi.

I tillegg har DNB levert sin egen rapport på landbasert oppdrett , og mest sannsynlig er de . Hva er landbasert fiskeoppdrett ? Kort fortalt handler landbaserte oppdrettsanlegg om at laks og andre fiskeslag avles i kjempestore vanntanker på lan istedenfor i merder eller lukkede anlegg til sjøs.

Planlegger verdens største landbaserte anlegg for lakseoppdrett. Landbasert fiskeoppdrett. Her skal det produseres 20. Kjell Audun Aasen og Martin Ramsdal står bak selskapet Nekst og har søkt om utviklingskonsesjoner som kombinerer land- og sjøbasert oppdrett.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye tildelingsregler for landbasert akvakultur med laks, ørret og regnbueørret. Akvaplan-niva tilbyr bistand i alle prosjektfaser når nye anlegg skal bygges eller eksisterende anlegg skal utvides. Dette gjelder både settefiskanlegg for . Slik blir bygget til Rendalsfisk på Åkrestrømmen i Rendalen kommune, der Rendalsfisk skal drive innlandsoppdrett av røye.

Illustrasjon: Rendalsfisk). I dette tilfellet satte vi opp bygget, mens en annen underleverandør med spisskompetanse på oppdrett tok seg av det avanserte fiskeoppdrettsanlegget inne i bygget. Vi leverer slike kompette isolerte stålhaller til svært . Teknologien har vert prøvd ut og fungerer greit, men det er på sjøen at en får utnyttet våre naturgitte fordeler med sjøareal, dype fjorder og et klima som passer til lakseproduksjon. Lukkede anlegg i sjø er fremtiden, mener Gunnar Stavøstrand fra Flo Marine. Linn Therese Skår Hosteland . Romsdalsfisk AS skal kjøpe eit større industriareal på Indre Harøy i Fræna.

Planen er å bygge opp eit anlegg for landbasert oppdrett av laks og aure. AKVA group har mer enn års erfaring med ingeniørarbeid til akvakultur. Vårt team av verdensledende eksperter er anerkjent for å kunne designe bærekraftige resirkuleringsanlegg som overgår alt annet på markedet.

Gjennom leveranser for mer enn ulike arter verden over, . Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Det har vært en teknologi som har utviklet seg mer og mer de siste årene, sier Kjell Audun Aasen til E24. Sammenlignet med tradisjonell oppdrett i sjøen er det flere fordeler. Det er mindre avlusning og mindre bruk av medikamenter.

Kostnadene med avlusning bidrar til høyere . Ser i flere innlegg at beboere på Bremsnes er plaget av støy i forbindelse med fiskeoppdrett i nærmiljøet.

Vi har nå gjort nødvendige endringer i reglene slik at tillatelser til landbasert oppdrett kan tildeles løpende og uten at det tas vederlag, sier fiskeriminister Per Sandberg. Konseptet utvikles og oppføres i samarbeid med Krüger. Andfjord AS søker nå tillatelse for landbasert fiskeoppdrett på Kvalnes i Andøy. Anlegget skal være 1prosent rømningssikert, heter det i søknaden.

I første omgang kan det gi til nye arbeidsplasser.