Landbasert lakseoppdrett

Les: Med firewall på inntaksvannet. Han forteller videre at det ukentlig kommer henvendelser fra hele verden om landbaserte anlegg, ikke alle om laks. Jeg vil anslå at vi hver dag for henvendelser som dreier seg om landbasert lakseoppdrett.

Nå sist fra Norge, USA og Chile, og ellers fra hele verden, sier Hald Olsen. Lakselus og sykdommer, skyhøye markedspriser for laksekonsesjoner og kostbar flyfrakt fra Norge gjør at det trolig er mer lønnsomt å starte landbasert oppdrett i fjerne markeder som USA og Kina, viser ny rapport.

Planlegger verdens største landanlegg for lakseoppdrett ved Florø. Nå vil flere følge etter. Roy Pettersen og Andfjord AS vil bygge et stort landbasert oppdrettsanlegg på Andøya i Vesterålen. Hva er landbasert fiskeoppdrett?

Kort fortalt handler landbaserte oppdrettsanlegg om at laks og andre fiskeslag avles i kjempestore vanntanker på lan istedenfor i merder eller lukkede anlegg til sjøs. Inntil disse problemene er løst, mener derfor Gjendemsjø at det er i landbasert lakseoppdrett at det virkelige vekstpotensialet ligger. Vanlige innvendinger mot landbasert er at det ikke er nok plass på lan og at det er tilgjengelig nær ubegrenset plass i sjø.

For ser man på hvor stor del av havet som . Danskene er kommet langt med å få til lønnsomhet i lakseproduksjon i landbaserte anlegg. Lenger enn det nordmennene er, mener Ole Hatlebakk. LANDBASERT LAKSEOPPDRETT : Ole Hatlebakk i O. Fiskeridirektoratet har 27.

Danish Salmon driver med lakseoppdrett i . Et norsk-skotsk selskap har utviklet en landbasert tank for lakseoppdrett som er kommersielt lønnsom. Fredrikstad Seafoods AS tilsagn om forskningstillatelse til matfiskoppdrett av laks i landbasert anlegg. Og med det kan norske fjorder bli overflødige, ifølge Klassekampen. Det polske selskapet Jurassic Salmon påpeker at de fremdeles lærer noe nytt om landbasert lakseoppdrett hver eneste dag.

En har foreløpig ikke helt forstått o. Tomren Fish har i dag en tillatelse til å produsere 5. Hjelvik Matfisk har fått på plass de nødvendige tillatelsene for å etablere et anlegg for landbasert oppdrett av laks i Rauma kommune. Konseptet utvikles og oppføres i samarbeid med Krüger. ANDØY: Andfjord AS søker tillatelse for landbasert fiskeoppdrett på Kvalnes.

I første omgang kan det gi til nye arbeidsplasser. Planprogram for Landbasert lakseoppdrett på Kvalnes ble fastsatt 13. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. På lang sikt kan et effektivisert landbasert oppdrett nærme seg, sier Audun Iversen ved Nofima. Han mener også at landbasert oppdrett i lavkostland kan være en trussel på noe sikt.

Akvaplan-niva tilbyr bistand i alle prosjektfaser når nye anlegg skal bygges eller eksisterende anlegg skal utvides. Dette gjelder både settefiskanlegg for .