Landbasert oppdrettsanlegg

Ytterligere ti er på tegnebrettet. Danmark er i front på utviklingen av landbasert fiskeoppdrett. Hanstholm og Hvide Sande huser allerede verdens to største lakseoppdrettsanlegg på land.

Nå har et nytt anlegg satt ut fisk i tankene like utenfor Hanstholm. Erik Heim, administrerende direktør i Nordic Aquafarm, har fått føle på det å være pionér innenfor landbasert oppdrett i Norge. Men han lar ikke følelser styre når ting ikke går som det skal. Vi er på Øra industriområde i Fredrikstad.

Det er full aktivitet i området, og lastebiler dundrer forbi med jevn frekvens . Kan få et av verdens første landbaserte gjennomstrømmingsanlegg for fiskeoppdrett hvis planene til Averøy Seafood gjennomføres. Det skal bygges fabrikk for settefiskproduksjon , og et nedsenket basseng for matfiskproduksjon. Videre er det satt av areal til . Akvaplan-niva tilbyr bistand i alle prosjektfaser når nye anlegg skal bygges eller eksisterende anlegg skal utvides. Dette gjelder både settefiskanlegg for . Akvakultur og særlig fiskeoppdrett har utviklet seg til en av landets viktigste eksportnæringer.

Averøy Seafood AS kommer med et nytt konsept for landbasert oppdrett , og har søkt langs kysen av Vestlandet etter en egnet lokalitet som passer til denne typen drift. Planlegger verdens største landbaserte anlegg for lakseoppdrett. Her skal det produseres 20. Landbasert fiskeoppdrett.

Kjell Audun Aasen og Martin Ramsdal står bak selskapet Nekst og har søkt om utviklingskonsesjoner som kombinerer land- og sjøbasert oppdrett. Hva er landbasert fiskeoppdrett? Kort fortalt handler landbaserte oppdrettsanlegg om at laks og andre fiskeslag avles i kjempestore vanntanker på lan istedenfor i merder eller lukkede anlegg til sjøs. Roy Pettersen og Andfjord AS vil bygge et stort landbasert oppdrettsanlegg på Andøya i Vesterålen. OPPDRETT: Bulandet Miljøfisk AS skal bygge landbasert oppdrettsanlegg for laks og sjøaure.

Fagstoff: Vi har to ulike typer landbaserte oppdrettsanlegg : gjennomstrømningsanlegg og resirkuleringsanlegg. Vannet i kara må stadig fornyes. Det har vært en teknologi som har utviklet seg mer og mer de siste årene, sier Kjell Audun Aasen til E24.

Sammenlignet med tradisjonell oppdrett i sjøen er det flere fordeler. Det er mindre avlusning og mindre bruk av medikamenter. Kostnadene med avlusning bidrar til høyere . Et norsk-skotsk selskap har utviklet en landbasert tank for lakseoppdrett som er kommersielt lønnsom.

Og med det kan norske fjorder bli overflødige, ifølge Klassekampen. Nytt prosjekt gjenvinner slam fra landbasert oppdrettsanlegg til verdifull gjødsel. Et nytt, grønt prosjekt innen sirkulær økonomi blir nå etablert av et firkløver bestående av selskapene Skretting, Scanship, HØST og IVAR.

Prosjektet skal samle opp fiskeskitt og fôrrester fra Marine Harvests settefiskanlegg i . Konseptet utvikles og oppføres i samarbeid med Krüger. Blir verdens største landbaserte oppdrettsanlegg. Vil du starte med røyeoppdrett uten å måtte bygge et anlegg helt fra scratch?

Brødrene Nordbø AS planlegger et landbasert anlegg for lakseoppdrett på sitt nye industriområde i Fiskå. Anlegget kan gi arbeidsplasser.