Landbruk

Ordet har samme betydning som agrikultur, fra latin ager (åker) og cultura (dyrking). Norsk_landbruk Bufret Norsk landbruk omfatter jordbruk, husdyrhol skogbruk, hagebruk og andre primærnæringer, og omfatter en rekke næringsgrener der foredling av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggende for produksjonen. Nyheter og reportasjer om husdyr, planteproduksjon, agronomi, mekanisering og driftsteknikk.

Det skal lønne seg å lese Norsk landbruk ! Vi jobber for den norske bonden.

Husdyrbruket regnes dels som en gren av jordbruket, dels som en selvstendig gren. Bruken av ordet landbruk er inkonsekvent. Særlig i sammensetninger blir det . Programområde for landbruk – Læreplan i felles programfag Vg3.

I et moderne samfunn stilles det store krav til yrkesutøvere i landbruket på områder som vedrører kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling. Felles programfag skal legge grunnlag for profesjonell . Av Noregs samla landareal er berre prosent dyrka jord.

Her får du eit knippe fakta. Vi har et bredt spekter av tjenester som er viktig for utvikling av landbruksbedrifter. Våre virkemidler kan støtte deg i videreutvikling av en eksisterende virksomhet eller i arbeidet med din nye idé.

Investeringer i tradisjonelt landbruk , kjøp av eiendom og tilleggsareal . Selv om landbruket ikke er en del av EØS-avtalen og landbrukssektoren ikke omfattes av EØS-reglene for statsstøtte og konkurranse, er landbrukssektoren likevel berørt av avtalen. Landbruk – Investering og bedriftsutvikling. Dette skjer særlig gjennom regelverk for matproduksjon og næringsmidler, dyrehelse og dyrevelferd og gjennom egne avtaler . Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfol kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringer norske bønder møter.

Vi er bindeledd mellom forskningen og landbruket , og rådgir 29. Forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk. Vi har også ansvar innan områder som omfattar viltforvaltning og ulike tiltak innan skogbruk, samt bygdeutviklingssaker.

Publisert av Velaug Helle . Sarpsborg kommune behandler søknader om blant annet omdisponering av landbruksareal, deling av landbrukseiendom og konsesjon for kjøp av landbrukseiendom.

Dette gjøres med grunnlag i kommunens arealplan og landbruksplan, samt nasjonalt lovverk. Du kan lese mer om omdisponering av. Norsk jordbruk er inne i en god utvikling med denne regjeringen.

Det har aldri vært større produksjon i landbruket i Norge, i tillegg er omsetningen på lokalmat økt med prosent det siste året. Under denne regjeringen har bøndenes inntektsvekst vært vesentlig høyere enn for andre grupper. Oslo har nå over hundre forskjellige initiativer knyttet til urbant landbruk.