Lerøy aurora tromsø

Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. LERØY AURORA AS HOVEDKONTOR. Underlagt en godkjent lærebedrift.

Selskapets hovedvirksomhet er produksjon av atlantisk laks. I tillegg har selskapet et av Norges mest moderne prosessanlegg for laks, med slakteri, foredling, fryseri og emballasjeproduksjon på Skjervøy i .

Hovedkontoret ligger i Bergen. Stillingen vil være faglig utfordrende og du må ønske og evne å gjøre en stor forskjell innenfor no. Lerøy Aurora AS – En lokal aktør med globalt perspektiv!

Dette er en nyopprettet stilling og mye av jobben vil foregå. Produksjon av lakserogn innebefatter artens samtlige livsfaser og stillingen byr på varierte arbeidsopp. Signerte Partnerskapsavtale.

Foto: Kaja Baardsen UE Troms.

Næringsliv i skolen er NHOs satsing på partnerskap mellom skoler . Systemet ble veldig interessant for AKVA Group, verdens største leverandør av oppdrettsteknologi, som nå er med på laget. Det er registrert 3ansatt(e) i bedriften. Fylkesmannen i Troms , postboks Tromsø. Opplysninger om søkerbedrift. De ønsket noe som kunne konkurrere med tunfisken i enda større grad.

De smakte seg oppover kysten av Norge – på jakt etter den beste laksen, spesielt egnet til rått konsum. Denne rapporten er en del av FHF prosjektet – Ringvirkninger i havbruksbedrifter. Vi synliggjør i første rekke de sosiale- og økonomiske bærekraftselementene.

Renate er vokst opp på Rebbenesøya i Karlsøy kommune og er nå bosatt i Tromsø. Vil ha totalt fire merder, og mener lokaliteten er perfekt. Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vil du bli oppdatert hver morgen?

I medhold av lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. Tillatelsen gjelder på de vilkår . Vi forsyner den nordnorske verdikjeden til Lerøy med laksesmolt.

Settefiskanlegg som produserer laksesmolt. Et av verdens største gjennomstrømningsanlegg med resirkulering. It produces Atlantic salmon at sites in Troms County, producing their own smolts at Laksefjord AS in Finnmark. Jobbdirekte – dager siden – lagre jobb – mer. Kollektivtrafikk i første rekke med buss.

Avdelinger i Tromsø , Akershus, Oslo,. Søk etter nye Lerøy aurora -jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 19. Lokaliteten Angstauren ligger i Tromsø kommune, like ved Ersfjordens munning på Kvaløya.

Foretaket har 2registrerte ansatte. Ca 3ansatte i Troms og. Prosessanlegg på Skjervøy. Smoltproduksjon i Laksefjord. Senja Akvakultursenter – rognkjeks.

De kjøpte i sin tid opp Skjervøyselskapet Aurora. De har også kjøpt opp Havfisk, trålerflåten til Aker Seafoods, og er nå en gigant . De er selvforsynt med smolt fra datterselskapet Laksefjord AS.