Liggebås

I et system med liggebås skal det brukes gode liggeunderlag, fortrinnsvis flerlagsmatter eller madrasser. Kompakte gummimatter er ikke gode nok for å hente ut fordelene med økt ytelse og bedret jurhelse, og bidrar faktisk negativt med hensyn på hasesår. Det skal være minst énliggebås tilgjengelig per dyr.

Kalver og ungdyr i løsdrift har lett for å gjøre fra seg overalt i bingen. Utformingen bidrar til å oppdra ungdyrene til en.

Båsen er utviklet med tanke på maksimal melkeytelse gjennom komfort og trivsel for kua. Samtidig som det er en økonomisk og enkel konstruksjon. En god liggebås er viktig.

Den skal være tilpasset kua sin naturlige adfer både i forhold til lengde og bredde, liggestilling og reisning. Andre nettsteder fra Mattilsynet. Liggebås Q-agri på ramme.

Lengde 30m eller 50m. Grindfeste for liggebås.

Passer til to-rørs teleskopgrind. Kryssklammer for nakkerør på liggebås. Alle våre modeller leveres med ekstra sterkt nakkerørsfeste. Vi har utformet liggebåsen for optimal komfort.

Korrekt utformede liggebåser tillater dyrene å bevege seg naturlig og styrer dem til en god liggeposisjon som minimerer gjødsel i båsen. En ren liggeplassen minsker risikoen for smitte og rene jur minsker også melketiden. LARS ERIK RUUD CAMILLA KIELLAND OLAV ØSTERÅSOG KNUT. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB1. Ved valg av liggebås må en ta hensyn til bredden på fjøset og hvilke fôrregime som velges.

Hvis hvert dyr skal kunne ete på samme tid må en ikke overstige rekker. Ny og framtidsretet innredning fra Reime. Spalteliggere og skitne kuer er et velkjent problem fra mange fjøs rundt om i verden. Det er derfor en glede for oss i Reime å kunne presentere en helt nyutviklet innredning beregnet for løsdriftfjøs. Vi har forsøkt å eliminere bort gamle problem samtidig som vi . Har et lignende opplegg for kalver opp til 6mnd.

Bingen er ,meter dyp og meter lang.

Har ikke båsskiller og er oppbygd av treverk med gummimatte. Vil si at noe av det viktigste er å ha nok fall når en ikke bruker . Til dere med ammeku og liggebås ! Flere resultater fra gardsdrift. Gjødsel i et slikt system betraktes som bløtgjødsel.

For dyr under – måneder er det lite aktuelt med liggebåsen. Dette er fordi kalver ønsker å. C- 2okser, liggebås , økologisk – temperert bygg, pdf. C- 1okser, liggebås og tråkkutgjødsling – isolert bygg, pdf. C- 1okser, liggebås og tråkkutgjødsling – uisolert bygg, pdf. D- Ombygging for ungdyr, pdf.

D- Ombygging for ammekyr, løsninger, pdf. Kort liggebås med dyrevennlig design. Ivaretar kuas behov for fri reise- og liggebevegelse. Det gjør at det blir mindre skit i båsene. Solid kvalitet med tykkvegga stål, produsert og varmgalvanisert i Norge.

Tykkvegga stål gir og tykkere zink-lag og bedre beskyttelse. Må skrapeanlegget kjøres oftere, hvordan påvirkes ammoniakk og fuktproduksjon, hva med klauvhelse ? Vil madrasser i denne båsrekka gjør at dyrene foretrekker disse båsene? Gunstig at binger med minst dyr gir plass til en liggebås mer enn antall eteplasser. Enkel port i fronten av .