Lukkede oppdrettsanlegg

Veterinær Carl Aage Wangel hadde tidligere et innlegg på Kyst. Blind lakselusstrategi. Det har han fått en del reaksjoner på, og ønsker derfor å presisere noen av påstandene rundt hans kritiske holdning til lukkede anlegg.

Han mener at produksjon i lukkede anlegg er en kostbar og lite . Produksjonskostnadene i tradisjonell merd øker raskt på grunn av lakselus.

Den vokser langt raskere enn produksjonskostnadene for å drive i lukket merd. Elisabeth Nodlan iLaks. Når det gjelder lukket oppdrettsteknologi, er det innen . For å møte utfordringene fra lakselus og forurensing, erstattes oppdrettsnota med poser. Lukkede oppdrettsanlegg utfordrer naturkreftene.

Det utfordrer sterke naturkrefter. Marine Harvest skal nå prøve slike oppdrettsanlegg. Norske oppdrettere vil forske på lukkede oppdrettsanlegg for å få bukt med lakselus og rømming.

Fire norske forskningsmiljø, to utenlandske og en rekke industripartnere fra teknologi og oppdrett har nå sparket i gang et senter for innovasjon i lukkede oppdrettsanlegg. Senteret heter CtrlAQUA, og det har 2millioner kroner og åtte år på seg til å . SJØFLO har mål om å muliggjøre utvikling av sikre konstruksjoner for lukkede oppdrettsanlegg i sjø, ved å øke forståelsen for bølge- og strømbelastninger hos forskningsmiljø og oppdrettere, samt å foreslå retningslinjer for design av slike anlegg. Dette skal oppnås gjennom å kartlegge og klassifisere de . For tiden forskes det mye på lukkede oppdrettsanlegg.

Disse kan gi bedre kontroll med hele oppdrettsprosessen enn tradisjonelle anlegg. Ulike konsepter har vært lansert og enkelte kan vise til svært lovende resultater for produksjon med tanke på tilvekst, lus og andre sykdommer ved å ha kontroll på vannkvalitet. Ressursutnyttelse avfall.

Flytende lukkede anlegg. Innovativt år for forskning på lukkede oppdrettsanlegg. I sitt andre år har forskere, oppdrettere og teknologileverandører i CtrlAQUA-senteret forsket frem ny kunnskap om lakseoppdrett i lukkede anlegg.

Kunnskap som vil bidra til å nå senterets ambisjon om å gjøre lukkede . Fokuset på lukkede anlegg for oppdrett har antageligvis aldri vært større. Med store luseutfordringer ser vi at mange oppdrettere produserer og setter ut større smolt for å begrense tiden i sjø. Vi ser også flere initiativer som ønsker å produsere laks helt fram til slakteklar størrelse.

I Norge har vi lang erfaring . Foto Forskerne Lars Ebbesson og Sigurd Handeland i forskningsgruppen Integrert havbruksbiologi i Uni Research miljø.

Her er de ved Lerøys anlegg på Sagen i Samnanger, Hordaland. De ser nærmere på en av flere typer delvis lukkede oppdrettsanlegg som skal studeres nærmere i SFI-en CtrlAQUA. Det var styreleder Hallgeir Langeland og styremedlem Sissel Norheim og Per Terje Haaland som fremmet forslaget på . US Naval Achademy (USNA). University of New Hampshire (UNH). Smøla Settefisk og Klekkeri.

Kobbevik og Furuholmen AS. Resolusjon: Vi krever lukkede oppdrettsanlegg. Norges Forskningsråd – Havbruksprogrammet . Tillitsvalgte fra MDG i Nord- og Sør-Trøndelag var denne helgen samlet på Hitra.

MDG er bekymret over at oppdrettsnæringa mangler evne til å ta grep for å få en forsvarlig økologisk drift av næringa. Nord-Trøndelag MDG og Sør-Trøndelag MDG mener at det fra .