Malation

Linimentet skal virke i timer. Behandlingen gjentas etter 7–dager. Om linimentet smøres inn i uvasket hår (og får virke i minst timer), vil malation deponeres i håret og gi langtidseffekt. Denne effekten ødelegges av sterkt kloret vann (badebasseng) og høy varme (hårtørrer).

Bruksrettledning følger pakningene.

Preparater som inneholder malation eller dimetikon bør foretrekkes. Permetrin bør ikke anbefales på grunn av høy forekomst av resistens. Til barn under to år og gravide bør dimetikon være førstevalg. Produkter basert på planteoljer bør ikke anbefales på . Malation dreper hodelus og flatlus. Kun personer med påvist lus skal behandles.

Skal ikke brukes til barn under to år, gravide eller ammende uten etter avtale med lege. Det er ytterst viktig å følge bruksanvisningen nøye.

Utilstrekkelig gjennomført . Hun spør hvordan sikkerheten er. Prioderm Mundipharma – Felleskatalogen . Hun lurer også på om malation finnes i vandig oppløsning. Kjemiske behandlinger: insekticider. Oppløsninger som forgifter hodelus kalles lusemiddel.

Det som virker hos de fleste, kalles malation og dette dreper lusene. Eggene drepes ikke umiddelbart, men klekkes ikke ut hvis behandlingen gjøres riktig og lenge nok. Det kan bli nødvendig at du tar den om igjen etter en uke for å. Website Review: The Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes — KEGG”. PubChem as a public resource for drug . Pharmaceutically, malathion is used to eliminate head lice.

The principal toxicological effect of malathion is cholinesterase inhibition, due primarily to malaoxon and to phosphorus thionate . Substansregister – alfabetisk oversikt. Den som er infisert,skal behandles med kjemikalier og evt kjemming. KVALITATIVE OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. For hjelpestoffer se punkt 6.

Dosering og administrasjonsmåte.