Mangfold i naturen

Flerspråklig ordliste med lyd og bilde. Lær navn på dyr og fugler. Se bilder, lytt, les og spill. Regnskogfondet – tv-aksjonen. Under Mangfold i naturen finner du Introfilm, Gresshoppa og solsikken, Faktabøker, Humla og Selja, Dyrefilmer, Finn begrepene, Regneoppgaver, Til læreren.

Deling av undervisningsopplegg. Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i. Artsmangfold er antallet arter og bredden av arter. Et eksempel: en øy har to fuglearter og én pattedyrart.

MANGFOLD I NATUREN Med ordet mangfold mener vi at det er mange ulike dyr og planter og naturtyper. Dyr og planter har spesielle levesteder. Hvor store er de største dyrene og hvor små er de minste? Naturens mangfoldige liv. Største dyret – Det er det største dyret som noengang har levd på jorda.

Elevane skal kunna planleggja og gjennomføra undersøkingar i nokre naturområder i samarbeid med andre. Hva menes med biologisk mangfold? Mangfoldet i naturen finner vi på tre ulike nivåer: Økosystemmangfold betegner . Sentralt i dette hovedområdet står utviklingen av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen , og om . Hovedområdet Mangfold i naturen dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid.

Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Tema, Handlingen, Serie,tittel, produsent, utgivelsesår, Aktuell tidssekvens, total varighet. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området . Torsk, Denne filmen handler om torsk.

Argumentene for å bevare det biologiske mangfoldet har bakgrunn i miljøetikk og kan deles i de følgende: Moralsk: Mennesket står ikke over naturen , men er en del av den, og har dermed ikke rett til å utrydde andre arter. Vi får også høre om hvordan torsken gyter. Dette er noen av våre favorittprodukter innenfor Mangfold i naturen.

Bestemmelsesnøkkel Smådyr på land. Velg undergruppe for å se alle. Fangstsikt med skaft økonomi Ø cm.