Måsøval

Måsøval søker om utviklingskonsesjoner i samarbeid med Vard. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Måsøval – familien på Frøya er blant pionerene i oppdrett av laks og ørret.

Selskapet har eget regnskapskontor, ansatte, en. Legg til i jobbønsker Registrer deg i CV-database. Logg inn for å få full tilgang.

Måsøval cirka 1millioner på sist høsts luseangrep med påfølgende nødslakting. Andre faktorer gjør at konsernet aldri har stått sterkere finansielt. Arbeidsbåten skal operere på oppdrettsselskapets lokaliteter i Sør-Trøndelag. Av: Therese Soltveit, kyst.

Fartøyet levert til oppdrettsselskapet Måsøval. Nøtte er Måsøvals nye lokalitetsfartøy, og skal operere på selskapets lokaliteter ved Frøya i Sør- Trøndelag. Båten som skal benyttes i det daglige servicearbeidet for oppdrettsselskapet, er meter lang og meter bred. Produserer fremtidens matfisk.

Settefiskanlegget er lokalisert i Laksåvika, og her klekkes og oppfostres det rundt million laksesmolt i året.

Måsøval Settefisk er en del av et lokaleid familieselskap som driver flere enkeltstående oppdrettsvirksomheter i fylket. I brevet står det blant annet at utviklingstillatelser skal bidra til å utvikle teknologi taler for at tillatelsene ikke kan tildeles . Fiskeridirektoratet avslått søknaden. The vessel has a total length of meters and a beam of meters, arranged with a diesel electric propulsion system, and will be used in the daily service operations of the fish farming company. Ny, trivelig leilighet til utleie på Måsøvalen, bygd sammen med hus 1og med samme utleier. Fin beliggenhet ved sjøen og kort avstand ut til de meget gode fiskeplassene ved Kya, Frøyas ytterside.

Nede ved sjøen finnes flytebrygge med fots båt med 1HK mkotor og felles sjøhus med fileteringsplass. Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen Lærefag. Vis kontaktinformasjon likevel. Denne bedriften er godkjent . Måsøval har hatt kjempenedgang i antall lus i merdene.

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om biomasse- og arealutvidelse av anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på følgende lokalitet i Frøya kommune: nr. Lerøy og Måsøval blir anmeldt for grov dyremishandling. Både Norges Miljøvernforbund og Noah anmelder fiskeoppdrettere etter luseangrep på oppdrettsanlegg ved Frøya. Fisken har vært utsatt for alvorlig dyremishandling, mener de.

Luseangrep: Dette bildet fra Langskjæra (drevet av Lerøy Midt) viser at. Familieeide Måsøval Fiskeoppdrett på Frøya har fått ny administrerende direktør.

Han er ikke i familien, og ukependler fra Trondheim. Det er foreløpig ikke ansatt noen ny økonomisjef til å etterfølge Rønning, og selskapet vurderer nå hvilken løsning de ønsker for dette.