Medlem nortura no

Nortura SA er eid av ca 18. Medlemsportalen er eiernes informasjonskanal. Ved hjelp av kua og andre drøvtyggere kan vi binde karbonet inn i jordsmonnet på en mer effektiv måte enn noe annet vi vet om pr.

Meninger: Slutt å mobbe kua! Og slutt med å forenkle klimadebatten til å handle om fis og rap. Formålet er Å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull . Det vil bli arrangert fagmøter, fjøsmøter, visningsfjøs, studieturer med rådgivere mm. Leserinnlegg: Skal honer gā ibur eller binge,” Fjørfe, 5(82): 129. Burtretthet hos verpehoner,” Fjørfe, 6–7(81): 107–108.

Alle, unntatt besetningens egne personer skal utstyres med lue, munnbind og hansker i smitteslusen når de går inn i. Norsk Landbruksrådgiving. Finn Avdem og Øystein Havrevoll,. Dei sju viktigaste punkta for. Astrid Johansen, Bioforsk Kvithamar.

Husdyrkontroll: Brukerstøtte for Storfekjøttkontroll, Sauekontroll, InGris, Slaktekyllingkontroll og eggkontroll. Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi igjen om at alle har et ansvar for at dyrebilen- eller eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu. Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge . Helsetjenesten for Storfe. Eller send en e-post til Unni Oslan unni.

Byggråd med snitt, fasade, plantegning og kostnadsoverslag. Vurdere plassbehov i fjøset ut i fra valgte produksjon og antall dyr og dyreflyt for ulike dyregrupper (ammeku, kalver, rekrutering, slaktedyr). Kontakt: Rådgiver storfe: Are Sæthre.

Påmelding på mail til kristine. Kommuneregulering og fylkessammenslåing i Vestfold og Trøndelag medfører endringer i adresser, fylkes-, kommune- og gårds- og bruksnummer og produsentnummer. God kjøttfylde og ekstra mørt kjøtt. Kjøttfe er storferaser som kun er avlet frem for kjøttproduksjon, sammenlignet med melkekyr som både skal gi melk og kjøtt. Det betyr at dyrene har en bedre kjøttfylde.

Kjøttfe er basert på ammekuproduksjon, der kalven går med moren gjennom hele dieperioden, ca. Xmarks site page for nortura medlem. HUSK: Siste innmeldingsfrist for slakting av småfe i år er tirsdag 28. Det er flere av fabrikkene som ikke slakter småfe siste ukene før jul. Dette kompenseres med et pristillegg.

Gjelder også endringer i grunntilskuddet. Hedmark oppland – Jørn-Morten Harjo. Telemark – Jon Erik Lyng. Pristillegg ullne skinn.

Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon!