Medlem tine no

Kjære kollega og mjølkeprodusent. En gang i året – en eneste gang i året – hvor vanskelig kan det være? Han er misfornøyd med grøten han får servert.

Vi vet som mjølkeprodusenter at det må leveres til forventningene 3dager i året. Dette gjelder også vårt TINE samvirke. TINE Produsentavregning er lokalisert på flere steder i landet.

Ledelsen og region Øst og Sør ivaretas av seks medarbeidere i Brumunddal. Region Midt og Vest ivaretas av en medarbeider i Elnesvågen, mens region Nord ivaretas av en medarbeider i Harstad. I denne podcasten besøker vi fjøset til Jahn Olav Holmeru som akkurat har klart å få en smittefri besetning og nå har begynt å jobbe aktivt med å h. Nye eksteriørlister på medlem. Avlsverdier for samtlige egenskaper blir nå vist for NRF-hunndyr på medlem. Produsenter finner verdier for NRF-dyr i sin besetning og dere rådgivere finner for den besetningen dere er inne på.

Den enkelte produsent kan nå selv følge med på eksteriørvurderingene på egne dyr. Den ene gir oversikt over eksteriørpoeng for enkeltdyr og den andre viser gjennomsnittspoeng for egen besetning og gjennomsnittstall for landet. Buskapsrapporten skiller . Vi har forberedt lenge, informert på medlem. Allerede tidlig i november sendte vi brev til alle som ikke var autoriserte brukere av medlem. Det vil ikke lenger bli automatisk utsending av papirutskrifter til alle medlemmer slik det har vært tidligere.

Denne e-læringen vil ta for seg enkel bruk av kukontrollen. Det er mulig for de produsentene som. De vil gi deg svar på dine spørsmål. Hvordan går jeg fram for å få svar på spørsmål? Svar: Start en chat fra agrosmart.

Navn Født Kategori Rase (se medlem. tine. no for kodeforklaring). Azets sitt kundesenter . Det har vært saker i mediene i det siste som kan oppfattes som om Tine har endret strategi og nå vil åpne for at kjedene overtar distribusjonen av ferskvarer. Bakgrunnen er at LMD har tatt initiativ til et pilotprosjekt for å se på distribusjonen av meierivarer ut fra effektivitet og miljø, skriver medlem. TINE er i gang med å oppgradere Geitekontrollen.

Innen utgangen av året vil vi kunne tilby ny, nettbasert løsning som vil gi en oversiktlig visning av buskapsdata i Mine data i Geitekontrollen på medlem. Medlem må gå inn og logge seg på nettstedet medlem. Klikk på fanen Min produksjon og så menypunktet Mine data i Kukontrollen.

Man får da opp Dyreliste i skjermen.