Melkestall

Når du investerer i en melkestall fra DeLaval får du et integrert system med unike innovasjoner som bidrar til tids- og arbeidsbesparelser: de små forskjellene som til sammen gir økt komfort og effektivitet for kyr og melkere. En melkestall med funksjoner som gir sikkerhet innebærer virkelig komfort for melkeren. Den smart plasserte gjødselrennen hjelper til med å holde miljøet rent.

Alt tilbehør er utformet med . DeLaval fiskebein melkestall HBbedrer produktiviteten ved å prioritere brukervennlighet og god kuposisjonering for enkel og sikker melking.

En lutende siksak halebom er plassert helt inntil melkegrava og følger konturene til kuas bakbein. Dette gir en meget god tilgang til juret og kua står komfortabelt uten ubehagelige . Lurer på å bygge om til melkestall. Ca meter forbrett mot de gamle ytterveggene til det opprinnelige båsfjøset. Billig melkestall innlegg 10.

Flere resultater fra gardsdrift. Løsningen som kan suppleres med melkestall eller melkerobot, fungerer godt med et tilpasset driftsopplegg og nødvendige tilpasninger av golv, innredning og innvendige overflater i bygningen.

Stallen er helautomatisk og selges med vaskeanlegg. Anlegget blir demontert i slutten av februar. Ta kontakt ved interesse. Pris diskuteres per telefon.

Meget driftssikker og pent brukt. Har hatt full service på den hvert år. Kraftforautomat kan medfølges. Her er det dessuten for lang avstand til serviceapparatet om en skulle få trøbbel med roboten, sier Odd Arne.

Hvis man har mye leid arbeidskraft, og kan redusere dette ved å installere . Mål: Redusere risikoen for sår og rifter på dyra. Tiltak og forventet effekt: Økt areal og økt bingestørrelse. Unngå skarpe kanter spesielt i vente- og trafikkareal. Inngang til melkestall. Førsteslått legges i rundball.

Melkeproduksjon i seterfjøs.

Rundball brukes som tilleggsfôr utover høsten. Kort avstand fra gården . VENO Equipment Gangbro opp til melkestall – Dyr gå lett op på melkestall. Dornauf-familien i Tasmania i Australia vil være den første kommersielle melkeprodusenten med automatisk roterende melkestall (AMR). VIL HA MER FOKUS PÅ YTELSE ENN PÅ MELKING. Et helt nytt område på . Løsningen ble at tre aktive partnere solgte seg ned og ble passive deltakere i samdrifta.

De tre andre fant seg arbeid utenfor gården og ønsket å satse på andre produksjoner. Jeg var i utgangspunktet fornøyd med å melke i melkestall , men det var ikke mulig da jeg ble alene. Da måtte det bli robot, forteller . Klar for melking på Aalan gård med melkestall fra Delaval.

Endestykke til fôrkrybbe i melkestall. Fangfront for geit Svensk cm. Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen) .