Melking av ku

Gunnar viser deg hvordan du skal melke en ku ! Comments are disabled for this video. Autoplay When autoplay is enable a suggested video will automatically. Kufjøs med DelPro, Bøen Nedre, Reinli i Valdres, Norge – Duration: 3:58.

Melking er den prosessen hvor man får melk fra en ku , geit eller andre melkgivende dyr. Før i tiden var melking budeiernes arbeid. De satt på en liten 3- benet melkestol og melket ned i en melkebøtte. Nå foretas melking med en melkemaskin tilsluttet et felles rørsystem og en rustfri ståltank.

Det er ofte at store gårder og . For at man skal få melk ut av juret, må kua først gi ned. Det vil si at den begynner å slippe melk ned fra juret til spenene. Naturlig skjer dette ved at kalven slikker på juret.

I fjøs under melking skjer det med at juret vaskes med en varm våt klut. Enkelte gårder bruker bare vanlig papir til å vaske jurene, men dette fungerer . Deretter får kalven kraftfôr, vann og grovfôr som høy, surfôr og beitegras. Kua melker ofte i måneder etter at kalven er født, og noen kuer kan melke opptil liter per døgn. Melka leveres til et meieri, som lager mye forskjellig. I gamledager ble kyrne melket for hånd.

Melkeproduksjon har vært den viktigste delen av jordbruket i flere tusen år. Melkekyr er i dag avlet spesielt for å produsere store mengder melk. Så store ytelseskrav er ikke gunstig mtp. Gjennomsnittskua i Norge melker ca . Kalven fødes og fjernes fra kua , og deretter melkes hun daglig resten av året.

Jurbetennelser forekommer som følge av daglig maskinmelking i flere måneder om gangen, så bonden får en veterinær til å sprøyte kua full av antibiotika for at hun ikke skal dø av sykdommenes påfølgende komplikasjoner. Sørsamenes historie kan deles i tre store perioder: fangstsamfunn, intensiv reindriftsnomadisme og ekstensiv reindrift. Det handler om mengdetrening og motivasjon, sier Lars.

Han forteller at det er mye som skal klaffe for å få til en helt perfekt melking. Man må gjøre ordentlig reint, man må stimulere juret og man må sette på organene korrekt, slik at det blir minst mulig luft og mest mulig behagelig for kua. Reportasje om mjølketider og bondens arbeidsdag.

Selv melker jeg i en 2xfiskebein, og er veldig overraska over hvor greit det går å melke aleine. Da jeg klippet pelsen på juret, trodde hun at jeg skulle melke henne. Derfor begynte melken å renne. Men det stoppet igjen etter en liten stund. Hun måtte fint vente litt til før det var tid for melking.

Etter at hun var ferdig klippet, fikk hun seg en dusj. Da fikk jeg bort alle de små pelshårene som satt igjen. Hva er de forskjellige melke oppsett og hvordan gjør at melk?

Prinsippet om melking Ei ku melk bare hvis hun har en kalv. Originaltuttel på postkortet:Fraa Lien. Dette bildet er knyttet til emnene Gutt, Postkort, Jente, Sinkbøtte, Ku, Seter, Budeie.

For å markere år med robotmelking holder vi åpne fjøs på over 2gårder med automatisk melking i hele Europa. For å finne en gård nær deg, trykk her for å se kart med alle Åpen gård-arrangementer. Men også i besetninger med melkegrav er kyrnes atferd og frykt veldig forskjellig.

En vennlig kvinnestemme lyder bedre for kua. Kyr har ikke mye fritid.