Merking av sau

Slik feilmerking kan også føre til feil avregning av slaktedyr. Feil merking kan på den måten bety økonomisk tap for deg som leverandør. Lam skal merkes med ett visuelt og ett elektronisk øremerke i løpet av dager etter fødselen.

Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker. En dyreholdsidentifikator (siffer).

Om nye produsentnummer og merking av storfe. Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag sammenslått til Trøndelag fylke med nytt fylkesnummer. Det vil samtidig bli gjennomført sammenslåinger i kommunene Larvik, Færder og Holmestrand.

Tusen takk for informativt svar. Id-nummer og produsentnummer er i orden, så hvite merker skal bestilles. Dette gjorde meg mye klokere. Opprinnelsesmerking av sau.

Sau skal merkes med et visuelt og et elektronisk merke i løpet av dager etter fødsel.

Begge øremerkene skal være preget med sjusifret identifikator og dyrets individuelle identifikasjonskode. Farge på opprinnelsesmerkene er valgfri, med unntak av hvit eller lakserød som . Nortura fortsetter å gi . I Rissa i Sør-Trøndelag er uvanlig mange lam blitt borte. Mattilsynet krav om elektronisk merking av sau over 12. Bøndene mener ørnen har skylda. Nå skal forskere finne ut om det er riktig.

Visuelt øremerke: Preges likt det elektroniske, . Merking av dyr født i egen besetning. Rovviltsituasjonen i Aust-Agder er mange tider vanskeleg og temmeleg uoversiktekleg. Fylkesmannen tek no grep og gjev økonomisk støtte til elektronisk sporingsutstyr for sau i dei mest utsette områda. Ny forskrift om elektronisk merking av sau og lam.

RFID (Radio Frequency Identification). Med endringen i regelverket for merking av småfe fra 16. I dag ødelegger vi lammenes ører.

Det er viktig at all sau og lam blir merket elektronisk, slik at du får det ulloppgjøret du har rett på.

Det vil ikke være mulig å gi ulloppgjør for sau og lam uten elektronisk merke. Vi vil også minne om at innkjøpte dyr skal merkes om med ditt dyreholds-id. Nakkerud manglet merking. Det førte til slutt til avliving av alle dyrene.

Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke. Når dyr overføres til et nytt . Det er vedtatt innføring av krav om obligatorisk elektronisk merking av enkelte grupper av småfe. I den forbindelse er der en del feilinformasjon og missforståelser blant sauebøndene.

Foreløpig gjelder påbudet kun voksen sau samt småfe som skal eksporteres.