Metangass

Metangass lukter i seg selv ikke noe, så når gassen skal brukes som brennstoff, tilsetter man litt av en sterkt luktende svovelforbindelse, eksempelvis tetrahydrothiopen, så mennesker via deres luktesans blir advart i tide om lekkasjer. Særlig i kullgruver er metan den viktigste årsaken til ulykker fordi den danner en eksplosiv . Realfag › Kjemi › Organisk kjemi Bufret Lignende 30. Metan er lite giftig, men kan medføre helsefare ved innånding i høy konsentrasjon og er eksplosiv i blanding med luft.

Metan har ingen lukt eller smak, og fortrenger oksygen i dårlig ventilerte rom, slik at oksygenmangel er en større risiko enn den lette narkotiske effekt som metangassen kan gi. I artikkelen i Nature mener de at store utslipp av klimagassen metan var årsaken til de brutale klimaendringene.

Metangassen var lagret i isen, et fenomen som kalles metanklatrat , og når disse først slapp løs, var prosessen umulig å stanse. Isen smeltet i stor fart, og prosessen sluttet ikke før vi fikk et klima . Vi har all grunn til å ha stort fokus på dette, selv om ikke verden går under med det første, sier norsk forsker. Samtidig kan klimaendringene føre til større utslipp av metangass fra naturlige kilder, særlig i Arktis. Derfor er det viktig å forstå forholdet mellom ulike utslippskilder – både globalt og i sentrale utslippsområder som Arktis, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved Norsk institutt for luftforskning.

Kivu-innsjøen på grensen mellom Rwanda og Kongo er ikke som alle andre innsjøer. Vannet er nemlig tettpakket med metangass og CO på grunn av vulkansk aktivitet i nærheten. Kivu ligger på en riftdal i jordskorpen, og det gjør også at den blir svært dyp – opptil 4meter på det dypeste.

Metangass er en gass som inneholder mye energi og kan dermed brukes til å f. Men metangass bidrar til drivhuseffekten, og metangass slippes blant annet ut fra landbruk og industri inkludert kullproduksjon. I søppelfyllingene, som også kalles deponianlegg, utvikles det metangass når matavfall . For millioner år siden endret klimaet på jorden seg raskt og temperaturen økte minst grader. Svaret kan være utbrudd av metangass fra kratere offshore Norge. Soloppgang over Jorden sett fra . En av de største bekymringene er at økte havtemperaturer vil sørge for at enorme mengder lagret metangass vil slippes ut.

Og siden metan er en gass som er nær ganger verre for global oppvarming enn CO er det en av forskernes store hodepiner. Denne typen for metanutslipp foregår nå hele tiden, . Klimaforskere har lenge fryktet at metangass som ligger under havbunnen, skal sive opp og inn i atmosfæren, som følge av den stigende havtemperaturen. Nå tyder forskning på at prosessen allerede har startet — på norsk havbunn, rett utenfor Svalbard. Undersøkelsene våre var ment å skulle svare på . En år gammel gutt ligger alvorlig skadet på Haukeland sykehus etter å ha pustet inn livsfarlig metangass i lasterommet på en båt. Renovasjonsselskapet HIAS er et interkommunalt vann- og avløpsselskap eid av Hamar, Stange, Ringsaker og Løten kommune.

Selskapet har i samarbeid med Nærenergi AS bygd et biogassoppgraderingsanlegg. Det hvite hus opplyste fredag at nye tiltak skal vurderes for å redusere utslippene av metangass fra olje- og gassindustrien. Jeg har et grunnleggende spørsmål angående metangass som jeg håper dere kan oppklare.

Metan kan som kjent hentes opp fra reservoar i jordgrunnen for så å nedfryses til LNG(flytende naturgass) som i hovedsak brukes som drivstoff.

Flere artikler kaller metan en fornybar energikilde. Naturgass er et fossilt produkt som er mellom og 5millioner år gammelt og utvinnes fra jordens indre. Biogass ligner på naturgass, men det er en fornybar gass som skapes når organisk materiale . På toppen av nedlagte Elvegata avfallsdeponi i Lillestrøm er det bygget en barnehage.

Nå skal barnehagen sjekkes for metangass. Jeg mener jeg har sett forskning på at gassen fra kua ikke er så farlig som først anntatt, men dette finner jeg såklart ikke igjen. Gass som kan dannes ved nedbrytning av organisk materiale.

Dannes anaerobt (uten oksygen tilstede).