Ministerrådet eu

Rådet består av regjeringsministre, én fra hvert av EUs medlemslan men hvilken minister som representerer hvert land på et . Medlemmene representerer sine hjemland og ikke unionen. Sammen med parlamentet er rådet EUs lovgivende organ. I sine ulike konstellasjoner møtes det flere ganger i uken. Konsensus er den mest brukte .

EU -landenes utenriks- og fagministere møtes jevnlig i Rådet for den europeiske union. Les mer om hva Rådet gjør, og hvilke møtekonstellasjoner det består av. EU består av en rekke institusjoner. Institusjonenes rollefordeling har endret seg mange ganger. Her kan du lese om maktfordelingen i EU ! Når et lovforslag om utdanning behandles, er det statens utdanningsministerene som møtes.

Fagstoff: EUs hovedkvarter ligger i Brussel i Belgia. I tillegg er deler av EU – byråkratiet lagt til Strasbourg i Frankrike og til Luxembourg.

EU er i seg selv en av verdens største og viktigste institusjoner. Men i tillegg består unionen av fem indre institusjoner, som all virksomhet kretser rundt. I EU :s ministerråd samlas ministrar från EU -länderna för att anta lagar och samordna politiken. Består av ministre fra alle EUs medlemsland.

Rådet møtes regelmessig for å ta beslutninger og vedta EU -lover. Sammensetningen av rådet avhenger av saksfelt. Hvis rådet drøfter finansspørsmål, er det medlemslandenes finans- ministre som deltar.

Det europeiske råd ( EU -toppmøtene). EU -kommissionen föreslår lagar som ministerrådet och Europaparlamentet sedan beslutar om. EU -domstolen dömer i tvister som uppstår i EU. EUs ministerråd – eller Den europeiske unions råd – er jevnlige møter mellom de ulike fagministrene fra de medlemslandenes regjeringer. Europeiska centralbanken håller koll . Mange av beslutningene må den ta i samarbeid med EU -parlamentet.

Dette innebærer at utvalget skal gi hvert fagkollegium en økonomisk ramme og godkjenne budsjettet for hvert enkelt fagområde. Exempelvis kommerFredrik Reinfeldt från Sverige, François Hollande från Frankrike och David Cameron från Storbritannien. EU skal sørge for å få gjennomført . EU -Rådet, består af repræsentanter for regeringerne, én repræsentant for hvert medlemsland.

Medlemslandene bestemmer selv, hvem der skal give møde i Rådet. Danmark er repræsenteret ved en minister, evt. Kontakten med Kommisjonssystemet er langt mer utbygget, men også her er det en markert forskjell mellom Norge og de nordiske EU -landene. Sverige og Finland skiller seg ut med klart større . Ministerrådet mødes således i forskellige sammensætninger .